Skip to content

56 let od zahájení stranické práce soudruha KIM ČONG ILA

Velký vůdce Korejské lidově demokratické republiky, věčný generální tajemník Korejské strany práce soudruh Kim Čong Il byl odchovancem krutých bojů proti japonským militaristům a místo tichého uspávání poslouchal střely a rachot zbraní.

Svou stranickou práci začal ve dvaceti dvou letech v budově Korejské strany práce. Začal jako mladý a oddaný bojovník, který se podílel na budování socialismu v KLDR po dobu svého působení ve straně.

Soudruh Kim Čong Il byl souputníkem velkého politika, komunisty, který měl bohaté zkušenosti s prací Korejské strany práce, bojem proti imperialistickým mocnostem USA a Japonskem, který byl v roce 1945 završen jejich porážkou. Ano, nebyl to nikdo jiný nežli věčný prezident KLDR generalissimus Kim Ir Sen. Tato dvojice pracovala společně až do roku 1994, to je do smrti generalissima Kim Ir Sena.

Soudruh Kim Čong Il sbíral své zkušenosti za Korejské války ve štábu, kde nabíral moudrost a bojového ducha, tak důležité pro další činnost. Nabyl přesvědčení, že pouze zbraně garantují vše – jak osud národa, tak jeho důstojnost, a také mír.

Soudruh Kim Čong Il mistrně rozpracoval veliké ideje čučche, které začal také v praxi uplatňovat. Tyto rozpracované ideje přinesly další úspěšné výsledky v rozvoji KLDR, životní úrovně lidu a upevnění postavení KLDR.

Připomenout je třeba uplatňování politiky songun. Soudruh Kim Čong Il jako by rozjasnil nebe nad severní Koreou. S využitím čučche a songun došlo k prohloubení práce strany mezi lidmi, upevnění jednoty armády s lidem, byla rozvinuta soutěž v duchu idejí čučche za vyšší pracovní výkony, zvyšování produktivity práce, zlepšování životního prostředí, společenského i kulturního

života a dalších částí zvyšování socialistického uvědomění lidí pro nový život rozvíjejících se květů, které přinášejí jen a jen další zlepšování postavení občana rozkvétající země.

Uplatnění songunu přeměnilo díky jeho myšlenkám Korejskou lidovou armádu v mohutnou ozbrojenou sílu, připravenou bez zaváhání, jak on říkal, jít přes oheň i vodu ve jménu vlasti a za blaho lidu.

Upevňovat a rozvíjet její obrovské síly- to je myšlenka a skutečnost také dnešní politiky soudruha Kim Čong Una. Všechny druhy vojsk ozbrojených sil KLDR jsou vyzbrojeny nejmodernějšími zbraněmi,které se vyznačují neobyčejnou silou úderu a manévrovatelností. I vojensko-technická převaha, kterou se chlubí imperialistické Spojené státy, slábne před moderními metodami vedení boje ozbrojených sil KLDR a jejich technickým vybavením.

Jak z uvedeného vyplývá, songunské vedení otevřelo socialistické Koreji pouze vítěznou cestu. Svým přístupem soudruh Kim Čong Il zajistil, že armáda tehdy, jako i dnes, vystupovala jako opora socialismu a jako hlavní hybná síla, se ctí plnící svoji misi nejen obrany vlasti, ale i všechny důležité úkoly budování kulturního a ekonomicky silného státu.

Rozjasnění nebe za jeho působení ve vedoucích funkcích strany a státu přinesl fakt, kdy soudruh Kim Čong Il dokázal svým tvůrčím myšlením vyvolat jednání severu a jihu, na kterém došlo před

dvaceti lety k uzavření společné deklarace, kde byly vyjádřeny společné názory obou stran ke sjednocení země. Nic na tom nemění ani fakt, že jih z těchto dohod nic neplní a naopak se snaží vyvolávat neustálé provokace a narušovat plynulý rozvoj severu. Odsouzení si zaslouží současné provokace uprchlíků a různé projevy jihu proti severu, které nepřispívají k dobrým vztahům mezi oběma polovinami země, nýbrž je naopak zhoršují.

Otázka znovusjednocení země nebyla jen otázkou uzavření společné deklarace. Je to žhavá otázka i dneška a je to základní úkol pro sjednocení země. Imperialistické USA musí jih opustit a umožnit tak uzavření mírové smlouvy, na základě které by byl uzavřen mír na Korejském poloostrově. Bez splnění této skutečnosti nelze svobodně a demokraticky uskutečnit takovýto rozhodující krok.

Politicky a státnicky pevný postoj projevil soudruhKim Čong Il v období, kdy socialismus zaznamenal dočasné porážky v různých zemích světa. Musím konstatovat, že díky pevnému postoji soudruha Kim Čong Ila v této situaci zůstala KLDR pevnou socialistickou zemí. To byl postoj člověka, který věděl, že imperialistům nejde o nic jiného než o likvidaci komunistického hnutí a socialistických myšlenek.

Tehdy soudruh Kim Čong Il prohlásil: „…V socialistické Koreji nebude žádného podkopávání, žádného odklonu od zvolené socialistické cesty.“ Rovněž řekl, že vítězství socialismu v budoucnosti je neodvratné.

Tato jeho pevná slova se plně potvrdila a potvrzují i v současnosti.

Socialismus v KLDR pokračuje dál. Jeho vývoj plně potvrzuje, že se vyplatilo spoléhat na vlastní síly a lid, který byl a je i dnes odhodlán pevně bránit svoji vlast  proti jakémukoliv nebezpečí a nepříteli.

Lid hrdinně buduje svoji mohutnou a vzkvétající socialistickou vlast, v níž má vzdělání, zdravotnictví, bydlení zdarma plně k dispozici.

 

RSDr. Jozef Servista,

předseda Společnosti česko-korejského přátelství Pektusan

a České skupiny pro studium a uskutečnění myšlenky čučche

 

V Praze dne 18. 6. 2020