Skip to content

Přípravy na masivní rozptýlení letáků proti nepřátelům

Pchjongjang, 20. června čučche 109 (2020) (KCNA) – Vášeň pro odplatu a hněv na lidskou spodinu a zrádce, kteří se dotkli našeho nejposvátnějšího nejvyššího vedení a nepřijatelně urazili všechen korejský lid, jsou stále vážnější.

Pro napravení mozků těch, kteří porušili absolutní nedotknutelnost, se pustil náš lid do svaté války odplaty. Tato válka pokračuje bojem za rozptýlení letáků na jihu k odsouzení smečky ohavných zločinců.

 

Rozhněvaný lid celé země aktivně připravuje zahájení rozsáhlé distribuce letáků k potrestání pachatelů z jižní Koreje, zbavených dokonce i základní morálky.

Nakladatelství tisknou letáky proti jihokorejským orgánům, které se po dva roky posmívaly zlomyslnými slovními hříčkami nadějím a očekáváním všech krajanů, založeným na mezikorejské dohodě.

Obvinění a obžaloby, které v celé nahotě odhalují zločiny jihokorejských orgánů, které vedly ke kolapsu mezikorejských vztahů a jsou odsouzeny veřejným míněním kvůli patolízalství vůči USA, vedly k výbuchu vůle našeho lidu vtisknout do mysli nepřátel, jak nesnesitelná je cena jejich zrady.

 

 

Nyní jsou studenti univerzit a ústavů všech úrovní připraveni zahájit boj za obrovské rozptýlení letáků proti nepřátelům ihned po otevření mezikorejského pohraničního pásma a povolení vstoupit do této zóny podle příslušných postupů.

Každý zločin přináší trest. Každá akce musí být následována náležitou reakcí a pouze ten, kdo ji prožije, pocítí, jak je urážlivá.

Vládci jižní Koreje budou čelit opravdu hroznému období.

 


 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp