Skip to content

V Brne sa uskutočnila beseda ku Dňu Slnka

Brno, 15. apríla čučche 107 (2018) – Ústredný výbor Spoločnosti česko-kórejského priateľstva Pektusan v spolupráci s brnenskou pobočkou Pektusanu zorganizoval v sobotu 14. apríla v Brne besedu pri príležitosti Dňa Slnka – 106. výročia narodenia veľkého vodcu a prezidenta KĽDR súdruha Kim Ir Sena.

Boli prítomní 1. podpredseda Spoločnosti Pektusan súdruh Jozef Servista, členovia a sympatizanti Pektusanu, zahraniční hostia a ďalší občania.

Na úvod zaznela štátna hymna KĽDR a Pieseň generála Kim Ir Sena. Potom si hostia minútou ticha pripomenuli nedožité 89. narodeniny bývalého predsedu a čestného predsedu Spoločnosti Pektusan súdruha Jiřího Jarku. Bol prednesený referát o Kórejskej ľudovodemokratickej republike a o živote prezidenta Kim Ir Sena. Účastníci si pozreli dokumentárny film o živote detí v KĽDR pod láskyplnou starostlivosťou prezidenta Kim Ir Sena.

V závere besedy bol vedomostný kvíz a diskusia.