Skip to content

Náš lid v novém roce zdesateronásobuje pokrok

Pchjongjang, 4. ledna čučche 110 (2021) (KCNA) – Náš lid, který v prvé ráno roku čučche 110 (2021) s hlubokým dojetím a pohnutím přijal osobní dopis vyjadřující lásku váženého nejvyššího vůdce soudruha Kim Čong Una, povstal se zdesateronásobeným přesvědčením k velkému pokroku v novém roce, naplněn důvěrou ve vítězství.

Všechen lid je odhodlán postupovat vpřed rázným krokem k novým vítězstvím velkolepých plánů, které vypracuje 8. sjezd Korejské strany práce, s hrdostí, že pod vedením váženého soudruha nejvyššího vůdce oslavil rok 2020 jako rok hrdinného boje, pokroku a solidarity.

Každé pracoviště překypuje silným bojovým duchem a vlasteneckou vášní pracujících. V čele generálního pochodu kráčí dělnická třída odvětví energetiky, těžby uhlí, hutnictví a železniční dopravy. Bojové úspěchy tepelné elektrárny v Pchjongjangu, uhelného kombinátu Tokčchon, ocelářského komplexu Čchollima, správy železnic v Pchjongjangu a dalších od prvního dne nového roku inspirují lid celé země k vytváření nových zázraků.

V souladu s tím také zemědělští pracovníci a dělnická třída lehkého průmyslu jsou naplněni společnou touhou přispět k vybudování bohaté a mocné vlasti zvýšením produkce obilí a vysoce kvalitního spotřebního zboží.

 
 

 Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp