Skip to content

KIM ČONG UNOVA myšlenka budování strany

Jak je možné, že Korejská strana práce vítězně kráčí vpřed a těší se absolutní podpoře a důvěře korejského lidu?

Odpověď lze nalézt v myšlence budování strany generálního tajemníka Korejské strany práce soudruha Kim Čong Una.


 

 

Duch nezištného, oddaného úsilí pro lid

 

V srpnu loňského roku zasáhly rozsáhlé záplavy Tečchong-ri v okrese Unpcha v provincii Severní Hwanghe v západní oblasti Korejské lidově demokratické republiky a zdemolovaly mnoho domů. Byl to soudruh Kim Čong Un, kdo jako první navštívil povodněmi postiženou oblast. Po obdržení hlášení se tam vydal a osobně řídil automobil.

Při přijímání podrobných opatření k obnově obce se zeptal místních, zda by se jim líbily jednotlivé domky nebo dvojdomky. Když řekli, že preferují domy pro jednu rodinu, dohlédl na to, aby se stavěly takové domy, jaké si zemědělci přáli.

 

 

Vůdce státu a vládnoucí strany přijal požadavek rolníků jako absolutní. Nebylo to jen v samotné Tečchong-ri. Když povodně zasáhly několik míst současně, okamžitě svolal důležitá jednání strany k přijetí opatření ke stabilizaci života postižených. A když byl na návštěvě východních pobřežních oblastí zasažených tsunami, poslal otevřený dopis členům strany v hlavním městě, aby přispěli k obnově poškozených oblastí.

Když při terénním vedení v povodněmi zasažených oblastech viděl, že nové domy byly postaveny lépe než ty bývalé, podrobně si je prohlédl a zeptal se, zda se lidem domy líbí, s tím, že by domy měly být především vhodné pro bydlení lidu, a dotazoval se na uspořádání místností, výšku stropů a kuchyňské vybavení.

Byla to skutečně živá scéna ukazující, že principem činnosti Korejské strany práce a způsobem její existence je řešit všechny problémy, které se objevují v životě lidu, zodpovědně se starat o jeho osud a vynakládat pro něj nezištné, oddané úsilí.

Není divu, že korejský lid podporuje Korejskou stranu práce a nazývá ji mateřskou stranou.

 

 

Budování „strany služebníků“ lidu

 

Matky jsou spíše služebnicemi svých dětí než jejich nadřízenými. Vyhoví jakýmkoli žádostem svých dětí, ale nenárokují si žádnou odměnu. Kim Čong Unova myšlenka budování strany spočívá v tom, že Korejská strana práce by měla být vybudována jako „strana služebníků“ lidu, které nevadí dělat cokoli, pokud je to pro dobro lidu, aby dostála velké důvěře lidu, který ji nazývá mateřskou stranou.

Když lidé zasažení povodněmi v Tečchong-ri pobývali v sekretariátu okresního výboru strany, dokud pro ně nebyly postaveny nové domy, funkcionáři okresního výboru strany pracovali ve stanech a starali se o životy zasažených. Nebylo to proto, že by zde nebyly žádné další budovy, ve kterých by mohly oběti bydlet, nebo že by nebyli jiní, kteří by se mohli postarat o jejich živobytí. Bylo to proto, že hlavním principem Korejské strany práce je projevit zájem nejprve o lidi, kteří utrpěli neštěstí, a vřele se starat o jejich životy.

 

 

Soudruh Kim Čong Un dělá vše, co je v jeho silách, aby uspokojil požadavky lidu a bránil jeho zájmy. I když se země potýká s problémy, postaral se o vybudování moderních základen pro kulturní a volnočasové aktivity včetně lyžařského střediska, aquaparku a termálních lázní a odborných nemocnic vybavených moderním zařízením tak, aby lid mohl využívat výhod moderní civilizace a bezplatné lékařské péče.

Nyní na různých místech KLDR probíhá rozsáhlá výstavba, která má do pěti let od letošního roku zajistit 50 tisíc bytů v hlavním městě a 25 tisíc domů v hlavních oblastech těžby neželezných kovů. Za zmínku stojí, že tyto projekty probíhají za nepříznivých podmínek – pokračující globální zdravotní krize a přetrvávajících sankcí ze strany nepřátelských sil. Vůle KSP tyto projekty bezchybně pro lid uskutečnit je však neměnná.

Je zcela přirozené, že Korejská strana práce vítězně kráčí vpřed a těší se absolutní podpoře lidu bez ohledu na nepřízeň osudu.

 

 

Překlad z materiálu laskavě poskytnutého Velvyslanectvím Korejské lidově demokratické republiky v Praze