Skip to content

Velká jednota armády a lidu v budování socialismu

Pchjongjang, 9. listopadu čučche 109 (2020) (KCNA) – Dnes je na všech místech naší země, včetně měst, vesnic, továren, uhelných dolů, osad lesních dělníků, pobřežních osad a míst socialistické výstavby, hlasitě slyšet píseň „Arirang jednoty armády a lidu“. Tato píseň nadšeně oslavuje skutečnost, že armáda a lid vždy sdílejí myšlenky a úmysly na jediné cestě podpory vedení strany.

V tuto chvíli náš lid a sloužící mužstvo společně s touto písní vytvářejí zázraky a výkony silou jednoty armády a lidu.
 

 

Vojáci, kteří okamžitě dorazili do bojových oblastí prací obnovy k odstranění způsobených škod, včetně oblasti Komdok, provincií Jižní a Severní Hamgjong, Kangwon a dalších, pod heslem „Pomozme lidu!“ vedou nepřetržitou kampaň s rychlostí blesku a den za dnem staví nové vesnice a domy. Lid vynakládá veškeré úsilí, aby dnem i nocí bojujícím vojákům při každé práci pomohl.

V těchto dnech se plně projevují ušlechtilé rysy oddanosti, jako je vzájemná úcta, péče, pomoc a vedení.

Všude tam, kde armáda pracuje společně s lidem, je slyšet hlas armády „Náš lid je nejlepší!” a hlas lidu „Naše armáda je nejlepší!“

 

 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp

Snímky Korejská ústřední televize

 

Arirang jednoty armády a lidu
(Armádně-lidový arirang, Kunmin arirang)