Skip to content

Kim Čong Un zkontroloval stavbu továrny na lékařský kyslík

Pchjongjang, 30. května čučche 105 (2016) (KCNA) – Kim Čong Un, předseda Korejské strany práce, první předseda Komise národní obrany KLDR a vrchní velitel Korejské lidové armády, poskytl polní pokyny stavbě továrny na lékařský kyslík.MM00243427

Kim Čong Un, vždy pozorný k pevnému chránění a podpoře životů a zdraví lidu a přikládající větší roli výhodám socialistického systému zdravotní péče tím přinášením nového obratu v oblasti zdravotní péče, osobně zahájil výstavbu moderní kyslíkové továrny, naléhavě nutné pro zdravotnictví.
Vybral polohu továrny na dobrém místě na předměstí Pchjongjangu s cílem umožnit všem nemocnicím používat hygienicky bezpečný kvalitní kyslík k lékařskému ošetření lidí a vyřešil všechny problémy vznikající při její výstavbě.
Podrobně se
seznámil s plánem a nákresy pro výstavbu továrny před pochůzkou po staveništi a dál cenné instrukce pro stavbu.

MM00243423


V oblasti veřejného zdraví by měly být provedeny štědré investice, aby poskytly lidu výhody zdravotní péče podle našeho nejlepšího socialistického systému zdravotní péče, kde jsou plně zodpovědni za životy a zdraví lidu strana a stát, řekl a dodal, že tato práce je také důležitá pro obranu socialismu.
Bera na vědomí, že všechna vojska a lid země zahajují 200denní kampaň věrnosti k průlomu směrem k provádění pětileté strategie státního ekonomického rozvoje, stanovené na sedmém sjezdu KSP, vyjádřil očekávání a víru, že stavitelé by dále zesílí pohyb pro vytvoření rychlosti Mallimy (bájný rychlý kůň, pozn. překl.) ve výstavbě továrny a tak ji úspěšně dokončí do 9. září,  výročí založení KLDR.
Doprovázeli ho
Ri Man Gon, místopředseda Ústředního výboru KSP, Čo Jong Won, náměstek ředitele odboru ÚV KSP a Ma Won Čchun, ředitel Odboru projektování Komise národní obrany.

kcna.kp, zkráceno

MM00243430 MM00243424 MM00243425 MM00243426 MM00243428 MM00243429