Skip to content

Soudruh KIM ČONG UN vedl obnovu okresu Kimhwa

Pchjongjang, 2. října čučche 109 (2020) (KCNA) – Předseda Korejské strany práce, předseda Komise pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky, vrchní velitel ozbrojených sil KLDR, nejvyšší vůdce naší strany, státu a ozbrojených sil soudruh Kim Čong Un vedl na místě obnovu poškozeného okresu Kimhwa.

Doprovázeli ho soudruh Pak Čong Čchon, soudruh Ri Il Hwan, soudruh Kim Jong Su, soudruh Čo Jong Won, soudružka Kim Jo Džong, soudruh Pak Tche Song a soudružka Hjon Song Wol.

 

Váženého soudruha nejvyššího vůdce uvítali předseda výboru strany v okrese Kimhwa, náměstek ministra lidových ozbrojených sil a velitelé mobilizovaní pro obnovu východní oblasti.

Vojenští budovatelé, z celého srdce podporující myšlenky a ducha 16. zasedání politbyra 7. Ústředního výboru strany, se pustili do boje za odstranění následků přírodních katastrof ve východní oblasti a zaliti vlasteneckým potem zásluh a inovací provedli takový zázrak, že v krátkém období přes 40 dní bylo na místě přírodních katastrof vybudováno skvělé dílo éry Strany práce.

Vážený soudruh nejvyšší vůdce postupně prozkoumal staveniště a podrobně se seznámil s rozsahem škod a stavem obnovy obytných budov, zemědělské půdy, dopravního systému a životního prostředí, veřejných služeb, elektřiny a komunikací.

 

 

Vážený soudruh nejvyšší vůdce přijal zprávu, že bylo provedeno asi 88 % celkových stavebních prací a v centru okresu byly postaveny vícepodlažní domy pro téměř 1000 rodin a jednopodlažní domy ve venkovských oblastech, a vyjádřil velké uspokojení, že pod rázným a pečlivým vedením naší strany dosahuje lidová armáda hrdých úspěchů, které ohromí celý svět.

Jedinou věcí, které litoval při pohledu na nové obytné domy, byla skutečnost, že jejich návrhy jsou monotónní. Poznamenal, že by bylo lepší, kdyby byly obytné budovy postaveny tak, aby vynikla originalita a umělecká harmonie a rozmanitost byly správně sladěny s prostředím v zásadách zdůraznění vynikající kultury a místních rysů regionu, poskytujících pohodlí a naplňujících požadavky lidu. Uvedl některé chyby, kterým by se mělo ve výstavbě zabránit a jež je nutno překonat a podrobně vysvětlil klíčové myšlenky stavební politiky naší strany.

 

 

Na cestě do okresu Kimhwa a zpět se vážený soudruh nejvyšší vůdce v různých postižených oblastech seznámil se stavem zemědělství. Poznamenal, že nepřízeň přírody za okamžik smetla spoustu věcí, ale postižené oblasti byly vylepšeny výstavbou krásných domů a poškození plodin bylo minimalizováno, v důsledku čehož lze doufat ve výnosy obilí srovnatelné s rokem maximální sklizně. S jistotou zdůraznil, že tento rok je skutečně bezpříkladně obtížným rokem, ale stane se rokem velkého vítězství se zvláště velkou cenou boje.

Řekl, že dnešní útrapy nás neodradily, ale přiměly nás skálopevně posílit a postupovat vpřed a mohli jsme díky nim lépe vidět, jak je náš lid věrný, vlastenecký a silný. Srdečně dodal, že pociťuje nový příliv gigantické síly při pohledu na tak oddaný lid a znovu živě pociťuje, že na světě neexistují takové obtíže, které bychom nedokázali překonat.

Všichni budovatelé byli velmi pohnuti horoucím odhodláním váženého soudruha nejvyššího vůdce, který vynakládá nesmírné úsilí na rychlé vybudování kolébky štěstí lidu. Zakalili své pevné odhodlání sdílet myšlenky a držet krok s Ústředním výborem strany a vést generální ofenzívu k dokončení výstavby obytných domů v duchu oddaného plnění pokynů strany.
 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp