Skip to content

Diskusný štvrtok o KĽDR

15. decembra čučche 105 (2016) sa v sídle Mestského výboru KSČM v Brne uskutočnila v rámci tzv. diskusných štvrtkov beseda pod názvom: Aktuálne informácie o situácii v KĽDR.

Diskusie sa zúčastnilo približne 40 ľudí a z pražského veľvyslanectva KĽDR dorazili súdruhovia

Kim Chon Se, rada veľvyslanectva KĽDR v ČR a
Ma Chol Hun, 3. tajomník.

dsc03324Autor fotografie: Alexander Velitš

Diskuzní čtvrtek na téma „Aktuální informace o situaci v KLDR“ 15. prosince 2016 v 17 h. MěV KSČM, Křenová 67, BrnoAutor fotografie: Pavel Weber

Diskuzní ?tvrtek na téma ?Aktuální informace o situaci v KLDR? 15. prosince 2016 v 17 h. M?V KS?M, K?enová 67, BrnoAutor fotografie: Pavel Weber

Po prečítaní úvodného slova sme zhliadli dva dokumentárne filmy. Prvý bol o prekrásnom kvete Kimčongilia, pomenovaného na počesť Veľkého vodcu súdruha Kim Čong Ila. Ide o kultivar begónie vyšľachtený japonským botanikom Kamo Mototeru pri príležitosti Vodcových 46. narodenín v roku 1988. Symbolizuje cnosti, ktoré uznával Veľký vodca Kim Čong Il – múdrosť, lásku, spravodlivosť a mier. V KĽDR sa uskutočňujú výstavy Kimčongilie s medzinárodnou účasťou.

Druhý dokument informoval o zrekonštruovanom Paláci pionierov, kde má mládež široké spektrum možností, ako využiť svoj voľný čas na rozvíjanie svojho talentu (spev, tanec, hra na hudobný nástroj, vzdelávanie sa, maľovanie…)

Následne dostali účastníci možnosť klásť diplomatom otázky. Tie sa týkali rôznych tém, od aktuálneho počasia v KĽDR po záležitosti ako zamestnanosť, štruktúra vlastníctva podnikov, súdružská kritika a mnohé ďalšie. Svedčí to o atraktivite tejto témy, keďže išlo o výnimočnú príležitosť dozvedieť sa informácie o KĽDR „z prvej ruky“ a z iných ako oficiálnych médií, ktoré často šíria lži.

Ako vyplýva aj zo slov diplomata, KĽDR je naďalej verná ceste revolúcie až ku konečnému víťazstvu a z tejto cesty nemieni zísť.

Veríme, že všetkým zúčastneným sa diskusia páčila a že predstavitelia kórejského veľvyslanectva sa do Brna radi vrátia. Zároveň ďakujeme KSČM Brno za zorganizovanie tejto diskusie.

ÚV Spoločnosti česko-kórejského priateľstva Pektusan