Skip to content

Posílení protiepidemické práce ve všech oblastech a jednotkách

Pchjongjang 6. června čučche 110 (2021) (KCNA) – Celosvětová zdravotní krize se zhoršuje kvůli rychlému šíření mutací virů s vysokou nakažlivostí a smrtností. Taková situace vyžaduje, aby všechen lid intenzivněji prováděl mimořádné protiepidemické práce s maximální ostražitostí.

V mimořádné ústřední protiepidemické oblasti je vyvíjeno úsilí k nalezení prvků, které mohou oslabit protiepidemickou bariéru, a přijímána důsledná opatření a příkazy pro zajištění dodržování protiepidemických pravidel.


V oblasti zdravotní péče se různým nemocem předchází odpovědnějšími lékařskými prohlídkami, neustálým zdokonalováním úrovně lékařské péče a dalším zlepšováním systému telemedicíny.

Instituce, podniky a továrny se soustřeďují na protiepidemickou propagandu a upozorňují lid o protiepidemických pravidlech vývěskami na různých místech. Také vytvořily systém organizace a shrnutí denní práce s prioritou protiepidemické práce.

V oblasti obchodu a stravování zodpovědně spravují a dezinfikují zařízení a přístroje a dávají pozor na mezery, kterými se virus může šířit. Ve vzdělávacích ústavech a zařízeních péče o děti se prohlubuje vzdělávací práce, aby si studenti a děti byli dobře vědomi protiepidemických pravidel a důsledně je dodržovali.

V mimořádných protiepidemických oblastech na různých místech se zvyšují požadavky, aby všichni občané dodržovali protiepidemická pravidla s plnou ostražitostí.

 


 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp