Skip to content

Anekdoty zo života Kim Čong Ila: Vyhlásenie onoho dňa

V januári 1959 navštívil súdruh Kim Čong Il univerzitu v Moskve. Založená v 50. rokoch 18. storočia, mala univerzita dlhú, viac ako dvestoročnú tradíciu; pričom bola rozvinutá do takej miery, že mala niekoľko fakúlt a stovky katedier, viac ako sto prednáškových sál, 1 700 laboratórií, 4 000 učební a 6 000 školiacich miestností.

Bola to pýcha Sovietskeho zväzu. A čo viac, mala budovu postavenú len pred pár rokmi a vzdelávacie zariadenia zakúpené s veľkými nákladmi, ktoré závidel celý svet. S veľkým záujmom si súdruh Kim Čong Il prezrel univerzitné učebne, výskumné miestnosti a laboratóriá.

Potom bol odvedený do salónika. Funkcionár z onej krajiny, ktorý ho sprevádzal, ho opäť informoval o histórii univerzity a povedal, že tam študovali mladí ľudia z mnohých krajín sveta. Uviedol príklady toho, ako univerzita vyprodukovala mnoho funkcionárov na vládnej úrovni pre iné krajiny.

Potom povedal súdruhovi Kim Čong Ilovi:
„Dúfam, že prídete na túto univerzitu po skončení vyššej strednej školy vo Vašej krajine. Nie je to moje osobné, diplomatické odporúčanie. Je to vážne želanie tejto univerzity, ktorá si váži talenty, ktoré môžu podporiť pokrok ľudstva.“

Jeho prianie bolo úprimné, ale súdruh Kim Čong Il odmietol so slovami:
„Ďakujem za Vašu láskavosť, ale v Pchjongjangu máme vynikajúcu univerzitu. Budem študovať na Univerzite Kim Ir Sena so svojimi súdruhmi.“

Mladí ľudia po celom svete túžili študovať na moskovskej univerzite, ale súdruh Kim Čong Il odmietol ponuku a vyhlásil, že bude študovať na Univerzite Kim Ir Sena.

Až po mnohých rokoch si ľudia uvedomili, že jeho vyhlásenie odzrkadľuje jeho vznešené úsilie a pevnú vieru.

Súdruh Kim Čong Il počas štúdia na Univerzite Kim Ir Sena