Skip to content

Masové shromáždění ke splnění závěrů 5. pléna ÚV KSP

Pchjongjang, 5. ledna čučche 109 (2020) (KCNA) – 5. ledna se na Kim Ir Senově náměstí uskutečnilo shromáždění obyvatel města Pchjongjangu pro důsledné provádění programových úkolů stanovených 5. plenárním zasedáním 7. Ústředního výboru Korejské strany práce. Zúčastnily se jej kádry strany a vlády, mezi nimi člen politbyra Ústředního výboru KSP,  člen Komise pro státní záležitosti KLDR, předseda vlády soudruh Kim Če Rjong, místopředseda Ústředního výboru KSP soudruh Kim Tok Hun, místopředseda vlády a předseda Státní plánovací komise soudruh Kim Il Čchol, pracující lid a mládež a studentstvo hlavního města.

 

Projevy přednesl předseda Pchjongjangského městského výboru KSP soudruh Kim Nung O, předseda lidového výboru obvodu Moranbong soudruh Čche Hui Tche, vedoucí katedry Kim Čchekovy polytechnické univerzity soudruh Kim Čchol Ho, předsedkyně výboru pro družstevní hospodaření obvodu Rjokpcho soudružka Čong Jong Suk a předseda výboru svazu mládeže města Pchjongjangu soudruh Pak Sun Il.

Řečníci zdůraznili, že historická zpráva váženého nejvyššího vůdce soudruha Kim Čong Una na 5. plenárním zasedání 7. Ústředního výboru strany je bojovým praporem odrážejícím železnou víru a vůli Pektu a bojového ducha vynikajícího velikána k překonání všech překážek, které brání našemu pokroku, a k otevření cesty k triumfu revoluční věci čučche.

Uvedli, že pevně pochopili železnou pravdu, že postupovat vpřed pod vedením váženého soudruha nejvyššího vůdce je cestou vítězství a slávy, a že neexistují nepřekonatelné potíže a nedobytné pevnosti, pokud bojujeme s útočným duchem, držíce v rukou vědu a techniku, v duchu spoléhání na svou vlastní sílu jako cenný meč rozkvětu.

Zdůraznili, že každoročně zajistí bohatou sklizeň, aby zneklidnili nepřátelského síly, zuřící v machinacích pro uvalení sankcí k potlačení republiky, a tím zasadí nepřátelům silnou ránu.

Na shromáždění bylo přečteno prohlášení odhodlání. V něm všichni funkcionáři, členové strany a pracující lid hlavního města vyjádřili svou vůli povstat jako jeden muž pod vztyčeným bojovým heslem nastoleným 5. plénem 7. ÚV KSP a oslavit 75. výročí založení KSP jako slavní vítězové a znovu ukázat světu nepřekonatelnou moc a vynikající rozkvět socialistické Koreje.

Poté proběhla masová demonstrace.

 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp