Skip to content

Nové plakáty k zemědělské kampani

Pchjongjang 28. května čučche 110 (2021) (KCNA) – Nakladatelství Korejské strany práce nově vytvořilo plakáty povzbuzující zemědělské pracovníky k naléhavé zemědělské kampani.

Plakát “Dosáhněme hojné sklizně včasným a správným přesazením sazenic rýže!” představuje důležitý zemědělský proces, který rozhoduje o úspěchu letošního zemědělství v souladu s myšlenkou a duchem 2. pléna 8. Ústředního výboru Korejské strany práce.

Další plakát vyzývá k podpoře růstu plodin a dosažení cíle produkce obilí stanoveného stranou bezpodmínečným zodpovědným odplevelením každého pole, jak to vyžaduje zemědělská metoda čučche, bezprostředně po přesazení rýže.

Jiný plakát vyzývá všechny zemědělce, aby se věnovali sekání trávy s cílem připravit více zeleného hnoje pro zlepšení úrodnosti půdy.

  

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp