Skip to content

Velký vůdce, vysoko třímající rudý prapor revoluce

Londýn, 14. prosince čučche 109 (2020) – Velký vůdce soudruh Kim Čong Il, náhle zesnulý 17. prosince 2011, byl vůdcem s železnou vůlí, který vždy podporoval rudý prapor revoluce navzdory všem zlomyslným úkladům imperialistů, reakcionářů, revizionistů a velmocenských šovinistů.

Soudruh Kim Čong Il již v mládí vytyčil svou cestu skutečného nástupce věci revoluce velkého vůdce soudruha Kim Ir Sena. Během studia na Kim Ir Senově univerzitě se zavázal, že Koreu proslaví a že „nastolí éru komunismu“, v níž „rudá záře čučche pokryje zeměkouli“. Toto plamenné a bojové odhodlání prostupovalo život soudruha Kim Čong Ila. Za svých mladých let psal díla odsuzující moderní revizionismus, který se objevil v mezinárodním komunistickém hnutí na konci 50. a počátku 60. let.

Na konci roku 1978 předložil soudruh Kim Čong Il skvělé revoluční heslo „Žijme po svém!” Byla to kritická doba, kdy američtí imperialisté zintenzívnili své protisocialistické kroky pod nálepkou „lidských práv“ a revizionismus současně způsoboval problémy v některých socialistických zemích a některé velmoci vyvíjely tlak na jiné země, aby následovaly jejich linii. V té době určitá země sousedící s KLDR, kterou někteří lidé na Západě považovali za konečný model revolučního komunismu, náhle oznámila, že se otevře imperialismu, což způsobilo šok, zmatek i deziluzi. Soudruh Kim Čong Il řekl, že „pouze když člověk projeví velkého revolučního ducha soběstačnosti, může mít víru ve vlastní sílu, maximálně využívat vnitřní zdroje své země a úspěšně provádět revoluci a výstavbu. Zkušenosti ukazují, že jedině když člověk plně projeví revolučního ducha soběstačnosti, může překonat všechny obtíže a utrpení.

Ačkoli protijaponští partyzáni v minulosti nedostali žádnou pomoc od pravidelné armády ani od státu, tím, že ve vysoké míře projevili revolučního ducha soběstačnosti, překonali rozmanité potíže a těžkosti, porazili odporné japonské imperialisty a uskutečnili vznešenou věc národního osvobození. V období po Korejské válce členové naší strany a pracující lid obnovili zdevastované hospodářství vlastním úsilím a v krátkém čase přeměnili naši zemi v mocný socialistický průmyslový stát.

Situace, v níž se dnes nacházíme, vyžaduje, abychom vysoce projevili revolučního ducha soběstačnosti. V současné době žádná země není ochotna pomoci jiné, a neexistuje ani žádná země, která by byla schopna pomoci jiné, i kdyby chtěla.“

 

 

Heslo „Žijme po svém!” bylo bojovým prohlášením soudruha Kim Čong Ila, že KLDR odmítne vnější tlak a zásahy odkudkoli a vydá se po cestě skutečného socialismu, čučche a soběstačnosti.

Téměř o jeden a půl desetiletí později KLDR čelila neuvěřitelným a nepředvídaným výzvám, když socialistický tábor zmizel kvůli zradě sovětských moderních revizionistů, kteří způsobili zničení socialismu v řadě zemí. Imperialisté byli nadšení a někteří nejhorší reakcionáři vylezli ze zapomnění, aby hlásali konec socialismu, dokonce konec dějin. Soudruzi Kim Ir Sen a Kim Čong Il zajistili, aby KLDR vysoko třímala rudý prapor socialismu. Jsou autory mnoha prací vysvětlujících důvody, proč byl socialismus v některých zemích zničen, a vysvětlili nadřazenost socialismu. Byl to soudruh Kim Čong Il, kdo byl hybnou silou Pchjongjangské deklarace „Braňme a prosazujme věc socialismu”, která byla iniciována v dubnu 1992 a podepsána velkým počtem komunistických, dělnických, revolučních a pokrokových stran.

 

 

V roce 1994 utrpěl korejský lid největší neštěstí, náhlý skon velkého vůdce soudruha Kim Ir Sena. Imperialisté a kapitalisté kroužili jako lační supi kolem korejského lidu a doufali, že dojde buď ke zhroucení KLDR, nebo k přijetí „reforem“ a „otevření se“, což by znamenalo konec socialismu typu čučche. Soudruh Kim Čong Il však pevně prohlásil: „Neočekávejte ode mě žádnou změnu.“ Tato slova byla dostatečně ostrá, aby pronikla do srdcí chamtivých imperialistů, kteří doufali, že dojde ke konci čučchejského socialismu. Byla to výzva k semknutí pro korejský lid a pro revolucionáře celého světa. Současně soudruh Kim Čong Il proslavil píseň „Třímejme rudý prapor“, nejmocnější píseň, znějící napříč Koreou a celým světem.

 

 

V době, kdy KLDR čelila nevýslovným obtížím, jako byla imperialistická blokáda, rozpad světového socialistického trhu a opakované přírodní katastrofy, které ovlivnily produkci obilí, imperialisté tajně poslali své vyslance do KLDR, aby slíbili obrovské množství pomoci, pokud KLDR opustí socialismus a obnoví kapitalismus, ale soudruh Kim Čong Il prosadil soběstačnost jako odpověď na potíže, kterým korejský lid čelil, když řekl: „Měli bychom vybudovat skvělou, vzkvétající a mocnou zemi pod praporem soběstačnosti…. Nikdy nás nesmí zachvátit »restrukturalizace« a »otevřenost« inzerovaná imperialisty. »Restrukturalizace« a »otevřenost« jsou cestou k národní zkáze. Nesmíme je připustit ani v nejmenší míře.“

Současně soudruh Kim Čong Il prosazoval politiku songun (armáda na prvním místě), aby bránil lidovou Koreu před agresí a intervencí imperialistů vedených USA. Politika songun znamenala, že vlající rudý prapor čučchejské Koreje byl bráněn silou zbraní.

Připomínáme si soudruha Kim Čong Ila a vzdáváme mu hold jako revolučnímu vůdci, který své principy uhájil až do samého konce.

 

RSDr. Dermot Hudson

Předseda Britské skupiny pro studium myšlenky čučche

Prezident Společnosti pro studium politiky songun, Spojené království

Předseda Společnosti přátelství s Koreou Spojeného království

Předseda Britského solidárního výboru pro mír a znovusjednocení na Korejském poloostrově

https://juche007-anglo-peopleskoreafriendship.blogspot.com