Skip to content

Dopis soudruhu KIM ČONG UNOVI k výročí zvolení vrchním velitelem lidové armády

Vážený soudruh

KIM ČONG UN

předseda Korejské strany práce

předseda Komise pro státní záležitosti KLDR

vrchní velitel ozbrojených sil KLDR

 

Vážený soudruhu Kim Čong Une,

Společnost česko-korejského přátelství Pektusan a Česká skupina pro studium a uskutečnění myšlenky čučche si dne 30. prosince 2019 s úctou připomínají 8. výročí Vašeho zvolení vrchním velitelem Korejské lidové armády.

Pokračujete tak v rozvíjení velkého díla nesmrtelného vůdce Kim Ir Sena a velkého vůdce Kim Čong Ila při budování a soustavném zkvalitňování bojové síly a obranyschopnosti ozbrojených sil KLDR, které jsou dnes zárukou nepřemožitelnosti hrdinného korejského lidu při mírovém rozvoji socialismu v jeho krásné vlasti. V každodenní těsné spolupráci vojenských útvarů a složek s občanskými orgány a organizacemi se vytváří pevná jednota lidu  celé země a jeho rozhodné odhodlání ubránit rodnou vlast před všemi úklady a útoky světového imperialismu v čele s USA.

Obdivujeme nezdolnou sílu a technickou vyspělost Korejské lidové armády potvrzovanou vývojem a praktickými zkouškami nejmodernějších zbraní, které pomáhají zajistit samostatnost socialistické KLDR a vytvářejí podmínky pro mírové znovusjednocení Koreje.

Vaše moudré řízení ozbrojených sil i velká pozornost, kterou jim věnujete, je zárukou jejich vysoké bojeschopnosti a toho, že žádný jakkoliv silný nepřítel se neodváží socialistickou KLDR napadnout.

 

Vážený soudruhu maršále, přejeme Vám k této náročné činnosti nadále hodně úspěchů, nezdolného úsilí a pevného zdraví.
 

Společnost česko-korejského přátelství Pektusan,

Česká skupina pro studium a uskutečnění myšlenky čučche

V Praze dne 25. 12. 2019