Skip to content

Soudruh Kim Tok Hun zkontroloval oblast Sunčchonu

Pchjongjang 19. května čučche 110 (2021) (KCNA) – Člen prezídia politbyra Ústředního výboru Korejské strany práce a předseda vlády Korejské lidově demokratické republiky soudruh Kim Tok Hun se na místě seznámil se stavem Sunčchonského cementárenského komplexu a výstavbou zařízení pro vytvoření jednouhlíkového (C1) chemického průmyslu. Navšívil také Sunčchonský vápencový lom, odpovědný za dodávku klíčové suroviny pro cementárenský komplex.

Zdůraznil, že funkcionáři a dělnická třída lomu musí pochopit význam výstavby obytných budov s 10 tisíci byty v Pchjongjangu při provádění rozhodnutí 8. sjezdu strany a 2. pléna 8. Ústředního výboru strany. Vyzval je ke stanovení realistických cílů pro zvýšení výroby a dosažení uspokojivého zajištění potřebného cementu k výstavbě.

Při výstavbě zařízení pro vytvoření jednouhlíkového chemického průmyslu přijal soudruh Kim Tok Hun opatření k zavedení technického školení ve výrobních procesech v úzké spolupráci s výzkumnými ústavy a ke zvýšení podílu domácí výroby zařízení a materiálů pro spolehlivé posílení materiálně-technické základny pro vytvoření chemického průmyslu našeho stylu.

Na terénních poradách byly diskutovány otázky týkající se přijetí důsledných vědecko-technických opatření k dokončení stavby v co nejkratší době zvýšením výroby v Sunčchonském cementárenském komplexu a projevením revolučního ducha soběstačnosti v jednotkách, které jsou povinny vyrábět zařízení nezbytná pro vytvoření jednouhlíkového chemického průmyslu.

Soudruh Kim Tok Hun se dále při návštěvě zemědělského družstva Pchjongri ve městě Sunčchon konkrétně seznámil se stavem přípravy na neodkladné zemědělské práce.

  

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp