Skip to content

Anekdoty zo života Kim Čong Ila: Nezvyčajný futbalový zápas

Nasledujúci príbeh sa stal v období budovania stavby svetového formátu – priehrady Nampo.
Jedného aprílového dňa v roku 1983 dostal súdruh Kim Čong Il, ktorý poskytoval terénne pokyny na stavenisku, správu o navrhovaných metódach na výstavbu priehrady. Jedna z nich bola budovanie konvenčnou metódou, ktoré by trvalo sedem rokov. Druhá bola novo vyvinutá metóda, ktorá by podstatne skrátila dĺžku projektu. Niektorí ľudia však pochybovali o druhej metóde, hovoriac, že keby bola použitá pri budovaní priehrady, tak by sa priehrada mohla zrútiť, pretože by nemusela vydržať veľký tlak vody z mora.

Súdruh Kim Čong Il sa opýtal, čo bolo základom presadzovania novej metódy.
“Aj keď v menšom rozsahu, armádna jednotka realizovala projekt pomocou tejto metódy už v minulosti.”
“Na základe tohoto argumentu je to v poriadku, nie?”
Rozhodne povedal v nasledujúcom duchu: Pri všetkých zámeroch a cieľoch musíme dôverovať vede. Aký je dôvod váhania, ak boli vykonané hydraulické testy a touto metódou už bola postavená priehrada, aj keď malá? Ako dokazujú hydraulické testy a naše skúsenosti, priehrada sa nikdy nezrúti. Podporujem novú metódu.

Jeho slová okamžite odstránili obavy funkcionárov, ktorí boli skeptickí voči novej metóde, hoci bola vedecky overená. Výrazným hlasom súdruh Kim Čong Il pokračoval: “Niektorí bojazliví ľudia sa obávajú, že priehrada sa môže zrútiť, ale keď bude dokončená, navrhujem uskutočniť v nej futbalový zápas.”

V priebehu necelého roka stavitelia z vojska dokončili priehradu, odčerpali desať miliónov metrov kubických morskej vody a odohrali futbalový zápas na suchom dne uprostred hučiacich vĺn všade naokolo. Osem kilometrov dlhá priehrada Nampo bola postavená naprieč morom za päť rokov.