Skip to content

Úcta k revolučním předchůdcům – vysoká morální povinnost budoucích generací

Pchjongjang, 23. listopadu čučche 108 (2019) (KCNA) – Rodong sinmun (Noviny práce) 23. listopadu v autorské stati zdůrazňují, že úcta k revolučním předchůdcům, kteří se vší obětavostí bojovali za budoucí generace, je bezpodmínečnou revoluční povinností a posvátnou morální povinností budoucích generací.

Je třeba uvažovat o vytvoření veřejné atmosféry úcty k revolučním předchůdcům nikoli jako o etiketě a morálce, ale jako o hlavní otázce přímo související s osudem revoluce.

Nejvyšším představitelem revolučních předchůdců je vůdce a oddanost vůdci je nejvyšším vyjádřením revoluční povinnosti.
 

 

Je posvátnou a bezpodmínečnou povinností revolucionářů navždy hájit vůdce, který vydláždil cestu revoluce a vedl ji, a věrně rozvíjet velké dílo vůdce.

Dějiny jasně ukazují, že postoj k revolučním předchůdcům, kteří celý svůj život věrně věnovali straně a vůdci, věrni revoluční myšlence a zásluhám vůdce, slouží jako zkušební kámen při posuzování postoje k revoluci.

Respektovat revoluční předchůdce je naléhavým požadavkem na ochranu podstaty socialismu a na další posílení moci jednomyslné jednoty.

 

 

Vznešené morální rysy respektování revolučních předchůdců byly v naší společnosti pevně přeneseny a plně projeveny pod moudrým vedením váženého nejvyššího vůdce soudruha Kim Čong Una, nejvyšší personifikace revoluční morální povinnosti.

I přes mnoho let a změnu generací se projevuje ušlechtilá atmosféra morálky. Taková skutečnost zaručuje jasnou budoucnost našemu typu socialismu.

 

 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp