Skip to content

Známa vinohradnícka oblasť

Dievčatá zberajúce veľké strapce so šťavnatými plodmi… takýto pohľad sa často skýta počas obdobia zberu vo vinohradoch v juhovýchodnej časti okolia mesta Sariwon, obzvlášť na ovocinárskej farme v Sariwone.

Od dávnych čias bolo v tejto oblasti, kde prevládajú nízke kopce a pahorky, hlavným zamestnaním obyvateľov poľnohospodárstvo.

4. augusta čučche 39 (1950), keď Vlastenecká oslobodenecká vojna bola v plnom prúde, navštívil veľký vodca súdruh Kim Ir Sen cestou z terénnej kontroly toto miesto a osobne určil pozemok na výstavbu ovocinárskej farmy. Tak sa začal príbeh pestovania vínnej révy v Sariwone.

V súčasnosti je tu veľký ovocinársky podnik. Celková plocha ovocných sadov a plantáží je tisíc a niekoľko stoviek hektárov. Väčšinu z nich tvoria vinice. Hrozno sa v priebehu času stalo pýchou Sariwonu a preto tu vznikla tradícia vinárstva.

V novembri minulého roka prešlo vinárstvo v Sariwone zmenami. Bol zavedený integrovaný výrobný systém, výrobné procesy boli doplnené o technológie, ktoré zabezpečujú úplnú sterilitu, čo umožňuje súčasne zvýšiť výrobnú kapacitu podniku a kvalitu výrobkov.

Pracovná skupina závodu teraz vynakladá maximálne úsilie na zlepšenie hygienickej bezpečnosti a kvality výrobkov a vďaka posilňovaniu vlastnej technickej pracovnej sily urýchľujú výrobu.

Vinárstvo v Sariwone je už známe široko-ďaleko a jeho výrobky si získali najlepšiu povesť v krajine.

Nenara (Naša vlasť) – naenara.com.kp