Skip to content

Kapitalizmus je pochmúrna spoločnosť bez budúcnosti

Pchjongjang, 5. októbra čučche 108 (2019) (KCNA) – Noviny Rodong sinmun (Noviny práce) v článku z 5. októbra uvádzajú, že obhajcovia kapitalizmu pri každej príležitosti urážajú socializmus a hovoria „večnosti“ kapitalistickej spoločnosti, ale svet vidí, že kapitalizmus je prehnitý a ide cestou úpadku.

Článok zdôrazňuje, že kapitalizmus nie je v žiadnom prípade ideálnou spoločnosťou ľudstva, ale pochmúrnou spoločnosťou bez budúcnosti. Kapitalistická spoločnosť má svoje vnútorné rozpory, ktoré ju odsudzujú na zánik. Navonok sa zdá, že rozvinuté kapitalistické krajiny prosperujú, ale v skutočnosti sa rozkladajú zvnútra kvôli prehlbujúcim sa rozporom.

Prehnitosť kapitalizmu je jasne viditeľná v reakčnom politickom živote ľudí. V kapitalistickej spoločnosti nemôže existovať skutočná politická sloboda a zákon, pretože kapitalisti ovládajú všetko a pracujúce masy sú vylúčené z politického života.

Hŕstka privilegovaných má kontrolu nad väčšinou majetku, ktorý hromadia každým dňom viac a viac. Na druhej strane široké pracujúce masy sú vystavené neustálym starostiam o prácu, výdavkom na liečbu chorôb, plateniu daní a iných problémov z dôvodu nedostatku peňazí.

Najmä morálna degenerácia človeka je jasným dôkazom súčasného úpadku kapitalizmu. Ochudobnenie duchovného a kultúrneho života a degenerácia ľudských bytostí v kapitalizme dosiahla nenapraviteľnú hranicu.

V takejto spoločnosti nie je možné prekonať nerovnosť v hmotnom živote, nerovnováhu medzi hmotným, duchovným a kultúrnym životom a nerovnováhu medzi rastúcou túžbou ľudí po nezávislosti a zhoršovaním politického života.

Kórejská ústredná tlačová agentúra (KCNA) – www.kcna.kp