Skip to content

Vážený najvyšší vodca súdruh Kim Čong Un vykonal inšpekciu lodenice v Čchongdžine

Pchjongjang 17. júla čučche 107 (2018) (KCNA) – Vážený najvyšší vodca súdruh Kim Čong Un poskytol poľné pokyny lodenici Čchongdžin.

Navštívil vzdelávaciu miestnosť o revolučnej histórii lodenice. Povedal, že jej funkcionári a pracovníci by mali vytvárať nové zázraky a inovácie v stavbe lodí a oslavovať nesmrteľné vodcovské zásluhy našej strany tým, že s veľkou pýchou a cťou zaznamenajú pod taktovkou vernosti a sebestačnosti ďalšie úspechy v rozvoji lodenice, hrdí na to, že pracujú na slávnom pracovisku, ktoré navštívil 12-krát veľký vodca súdruh Kim Ir Sen a 6-krát veľký vodca súdruh Kim Čong Il.

Podrobne sa informoval o celkovej situácii v lodenici a prehliadol si dielňu na kotevné reťaze, ktorú kontroloval veľký vodca súdruh Kim Ir Sen a veľký vodca súdruh Kim Čong Il, rôzne ďalšie výrobné procesy a stavbu lodí.

Po oboznámení sa so štruktúrou, taktickými a technickými špecifikáciami novopostavenej vojnovej lode, jej zbraní a vybavenia a nastúpil na skúšobnú plavbu na vojnovej lodi. Pochválil pracovníkov lodenice, ktorí úspešne vybudovali vojnovú loď s vynikajúcou pojazdnosťou a palebnou silou, ktorá posilní námorníctvo a plne vyjadruje revolučný duch sebadôvery.

Uviedol, že čchongdžinské lodenice dokážu v budúcnosti ešte lepšie vybudovať rôzne lode, pretože majú skúsenosti v stavbe lodí a špičkové technológie, pričom vytýčil podrobné úlohy na ďalšiu modernizáciu lodného staviteľstva.

Majúc pevnú vieru v pracovníkov lodenice v Čchongdžine, rozhodol sa im zveriť výstavbu novo plánovanej modernej lode zmiešanej plavby a povedal, že lodenica môže ľahko splniť túto úlohu, keďže už má skúsenosti s výstavbou lode Mangjongbong-92. Lodenica by mala riadiť prácu odvážnym a revolučným spôsobom a v tomto smere ďalej rozvíjať svoju technológiu stavby lodí a riadiť výrobné procesy na vedeckej a modernej základni vyššej úrovne a tak získať vedúcu úlohu pri dosahovaní veľkého skoku v rozvoji lodiarskeho priemyslu krajiny, dodal.

Vyjadril presvedčenie, že funkcionári a pracovníci čchongdžinských lodeníc by mali v boji za dosiahnutie nového cieľa, ktorý stanovila strana, dosiahnuť žiarivé výkony a spoľahlivo naplniť očakávania Ústredného výboru Kórejskej strany práce.

Váženého najvyššieho vodcu doprevádzali súdruhovia Hwang Pchjong So, Čo Jong Won, O Il Čong a Kim Jong Su, vysokí predstavitelia ÚV KSP.

Kórejská ústredná tlačová agentúra (KCNA) – www.kcna.kp