Skip to content

Shromáždění organizací pracujících a žen k 80denní kampani

Pchjongjang, 19. října čučche 109 (2020) (KCNA) – V Pchjongjangu a všech provinciích se konala společná shromáždění odhodlání funkcionářů a členů organizací pracujících k pokroku v 80denní pracovní kampani se vší energií a dosažení hrdého vítězství u příležitosti 8. sjezdu Korejské strany práce.

Řečníci uvedli, že vážený nejvyšší vůdce soudruh Kim Čong Un povolal všechen lid do 80denní kampaně, aby byly odvážným čelním útokem překonány obtíže a dosaženo postupně dalších vítězství.

 

Všichni členové organizací pracujících musí důsledně provádět mimořádná protiepidemická opatření strany a státu, postupovat vpřed v odstraňování důsledků přírodních katastrof a v plnění cílů pětileté strategie hospodářského rozvoje státu, úspěšně dokončit zemědělské práce letošního roku a důkladně se připravit na zemědělství v roce příštím, zdůraznili.

Na shromážděních byla přijata prohlášení odhodlání. Poté na náměstích a ulicích proběhly různé agitační a propagandistické aktivity, včetně vystoupení studentské dechové hudby a tělocviku.

  

18. října se na náměstí Vítězného oblouku konalo shromáždění funkcionářek a členek Socialistického svazu žen Koreje, aby na výzvu velké strany postupouily vpřed v 80denní pracovní kampani a pozdravily hrdým vítězstvím 8. sjezd Korejské strany práce.

Na shromáždění podala zprávu předsedkyně Ústředního výboru Socialistického svazu žen Koreje Čang Čchun Sil. Poté následovaly projevy.

 

 

Řečnice uvedly, že nadešel čas plně prokázat nezlomného ducha korejských žen, které tlačí jedno ze dvou kol vozíku revoluce, v 80denní pracovní kampani zahájené z iniciativy naší strany k dosažení nových vítězství a zázraků vedením odvážné nepřetržité ofenzívy.

Zdůraznily nezbytnost důsledně provádět všechna státní protiepidemická opatření a stát v čele boje proti proniknutí zhoubného viru. Rovněž poznamenaly, že každý by měl považovat práci na odstraňování škod za odpovědný bojový úkol a úderné oddíly Svazu žen by měly rázněji přispět k výstavbě nových okouzlujících kulturních obytných budov.

Po shromáždění odhodlání zahájily členky Svazu žen v Pchjongjangu revoluční a bojové agitační aktivity, které pozvedly horoucí atmosféru hlavního města.

 

 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp