Skip to content

Druhý den návštěvy soudruha Kim Čong Una v Číně a návrat do vlasti

 

Pchjongjang, 21. června čučche 107 (2018) (KCNA) – Vážený nejvyšší vůdce soudruh Kim Čong Un se ve středu 20. června znovu setkal se soudruhem Si Ťin-pchingem ve státním hotelu Diaoyutai.

V areálu hotelu Diaoyutai roste smrk, zasazený 2. října 1959 velkým vůdcem soudruhem Kim Ir Senem, a nyní vypráví krásný příběh o dějinách přátelství KLDR a Číny.

Soudruh Si Ťin-pching a jeho manželka Peng Liyuan zajistili na tomto významném místě další setkání s váženým soudruhem nejvyšším vůdcem a první dámou státu Ri Sol Ču a poskytli jim zvláštní pohostinnost.

Vážený soudruh nejvyšší vůdce a první dáma Ri Sol Ču se v dopoledních hodinách dne 20. června znovu šťastně setkali se soudruhem Si Ťin-pchingem a jeho manželkou Peng Liyuan.

Vážený soudruh nejvyšší vůdce a první dáma Ri Sol Ču si vyměnili srdečné pozdravy s váženým soudruhem Si Ťin-pchingem a jeho manželkou Peng Liyuan, a vyjádřili upřímnou vděčnost za opakované přijetí na mimořádném místě.

 

 

 

Vážený soudruh nejvyšší vůdce před obědem hovořil se soudruhem Si Ťin-pchingem.

V rozhovoru mezi čtyřma očima si vedoucí představitelé KLDR a Číny vyměnili vážné názory na současnou situaci a naléhavé mezinárodní otázky a projednali otázky dalšího posílení strategické a taktické spolupráce mezi oběma stranami a oběma zeměmi v rámci nové situace. Poté spolu se svými ženami poobědvali ve šťastné rodinné atmosféře.

Vedoucí představitelé obou zemí a jejich manželky, kteří se spolu blíže seznámili na několika významných setkání, si vyměnili své skutečné pocity a vedli přátelskou konverzaci.

Po obědě se soudruh Kim Čong Un rozloučil se soudruhem Si Ťin-pchingem. Vážený soudruh nejvyšší vůdce vyjádřil svou vděčnost za to, že díky pečlivé pozornosti a péči soudruha Si Ťin-pchinga uskutečnil dobrou a uspokojivou návštěvu a že ho čínská strana a vláda při každé zvláštní příležitosti srdečně přijaly.

Vážený soudruh nejvyšší vůdce a jeho manželka Ri Sol Ču se rozloučili se soudruhem Si Ťin-pchingem a jeho manželkou Peng Liyuan a slíbili se, že se znovu setkají.

  

Soudruh Kim Čong Un, předseda Korejské strany práce (KSP) a předseda Komise pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky, nejvyšší vůdce naší strany, státu a armády, spolu s manželkou Ri Sol Ču navštívil ve středu 20. června dopoledne Státní ústav zemědělských věd a vědeckotechnických inovací Čínské akademie zemědělských věd.

Vážený soudruh nejvyšší vůdce si prohlédl ústav spolu se soudruhem Čche Rjong He, členem prezídia Politického byra ÚV KSP, místopředsedou Komise pro státní záležitosti KLDR a místopředsedou ÚV KSP; soudruhem Pak Pong Ču, členem prezídia Politického byra ÚV KSP, místopředsedou Komise pro státní záležitosti KLDR a předsedou vlády; soudruhy Ri Su Jongem, Kim Jong Čcholem a Pak Tche Songem, členy Politického byra a místopředsedy ÚV KSP; soudruhem Ri Jong Ho, členem Politického byra ÚV KSP a ministrem zahraničních věcí; soudruhem No Kwang Čcholem, náhradníkem Politického byra ÚV KSP a ministrem lidových ozbrojených sil a dalšími funkcionáři a členy doprovodu a soudruhem Či Če Rjongem, velvyslancem KLDR v Číně.

Doprovázel je soudruh Wang Huning, člen stálého výboru Politického byra ÚV KS Číny; soudruh Cai Qi, člen Politického byra ÚV KS Číny a tajemník pekingského městského výboru KS Číny; soudruh Song Tao, ředitel oddělení mezinárodních styků ÚV KS Číny; soudruh Chen Jining, starosta Pekingu, a soudruh Li Jinjun, čínský velvyslanec v KLDR.

  

Váženého soudruha nejvyššího vůdce přivítal soudruh Tang Huajun, prezident Čínské akademie zemědělských věd, a vysocí představitelé Státního ústavu zemědělských věd a vědeckotechnických inovací.

Vážený soudruh nejvyšší vůdce si pozorně prohlédl výstaviště zemědělské technologie, výzkumné středisko pěstování zeleniny, výzkumné středisko městského zemědělství, a hluboce se seznámil s úspěchy a zkušenostmi získanými při výzkumu zemědělské vědy a techniky.

Vážený soudruh nejvyšší vůdce pochválil, že že výzkumní pracovníci Státního ústavu zemědělské vědy a technologických inovací Čínské akademie zemědělských věd dosahují nejlepší výsledky ve vědeckém a technickém výzkumu, které přispívají k rozvoji zemědělství v zemi.

Poděkoval vedoucím představitelům Čínské akademie zemědělských věd a ústavu za jejich vysvětlení a laskavý doprovod.

Na památku své návštěvy napsal následující vzkaz:

„Velmi obdivuji vynikající úspěchy výzkumu, kterých jste dosáhli. Kim Čong Un, 20. června 2018.

Institut daroval váženému soudruhu nejvyššímu vůdci okrasné rostliny, které vypěstoval.

 

 
 

 

Soudruh Kim Čong Un, předseda Korejské strany práce (KSP) a předseda Komise pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické lidové republiky, si spolu s manželkou Ri Sol Ču ve středu 20. června odpoledne prohlédl řídící centrum metra v Pekingu.

Doprovázeli ho soudruzi Čche Rjong He, Pak Pong Ču, Ri Su Jong, Kim Jong Čchol, Pak Song Tche, Ri Jong Ho, No Kwang Čchol a další vysocí funkcionáři a techničtí úředníci. Centrum navštívil společně se soudruhem  Wang Huningem, členem stálého výboru Politického byra Ústředního výboru Komunistické strany Číny a sekretariátu ÚV KS Číny, soudruhem Cai Qi, členem Politického byra ÚV KS Číny a tajemníkem pekingského městského výboru KS Číny, soudruhem Song Taem, vedoucím oddělení mezinárodních styků ÚV KS Číny, soudruhem Chen Jiningem, starostou města Pekingu, a soudruhem Li Jinjunem, čínským velvyslancem v KLDR.

Ředitel kontrolního centra podrobně popsal váženému soudruhu nejvyššímu vůdci cestu rozvoje centra za hluboké pozornosti vůdců čínské strany a vlády.

 
 

Vážený soudruh nejvyšší vůdce, pozorně naslouchaje výkladu, si prohlédl výstavku o dějinách výstavby metra v Pekingu, centrum dispečerské služby metra, automatický prodej jízdenek a monitorovací centrum systému kontroly jízdenek, aby se detailně seznámil s provozem pekingského metra a perspektivami jeho rozvoje.

Vážený soudruh nejvyšší vůdce řekl, že obdivuje vysokou úroveň automatizace a kombinovaný řídící systém centra, a že doufá, že se centrum bude dále rozvíjet jako středisko řízení dopravy na světové úrovni a bude dosahovat ještě většího pokroku.

  

Soudruh Kim Čong Un, předseda Korejské strany práce (KSP) a předseda Komise pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky, nejvyšší vůdce naší strany, státu a armády,  navštívil ve středu odpoledne velvyslanectví KLDR v Pekingu.

Vážený soudruh nejvyšší vůdce byl přivítán velvyslancem soudruhem Či Če Rjongem a pracovníky velvyslanectví. Při rozhovoru s pracovníky velvyslanectví se seznámil s jejich prací a životními podmínkami. Vyfotografoval se se všemi pracovníky velvyslanectví a jejich rodinami a se studenty v Číně.

Vážený soudruh nejvyšší vůdce popřál pracovníkům velvyslanectví a studentům dobré zdraví a ještě větší úspěchy v jejich odpovědné práci a studiu.

 

  

Soudruh Kim Čong Un, předseda Korejské strany práce (KSP) a předseda Komise pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické lidové republiky, se ve středu 20. června večer vrátil do Pchjongjangu po úspěšném zakončení své návštěvy Čínské lidové republiky.

Na mezinárodní letiště Beijing Capital v Pekingu ho přišli vyprovodit soudruh Wang Huning, člen stálého výboru Politického byra Ústředního výboru Komunistické strany Číny a člen sekretariátu ÚV KS Číny; soudruh Cai Qi, člen Politického byra ÚV KS Číny a tajemník pekingského městského výboru KS Číny; soudruh Song Tao, vedoucí oddělení mezinárodních styků ÚV KS Číny, a soudruh Li Jinjun, čínský velvyslanec v KLDR.

Vážený nejvyšší vůdce strany, státu a armády KLDR se rozloučil s čínskými funkcionáři, vyjádřil svou spokojenost s výsledkem návštěvy, jakož i své srdečné poděkování za jejich upřímné služby a úsilí vynaložené při laskavém doprovodu během celé jeho návštěvy.

 

 

Vážený soudruh nejvyšší vůdce a první dáma státu Ri Sol Ču opustili Peking. Letadlo je dopravilo na mezinárodním letiště Pchjongjang v 19 hodin 30 minut.

Na letišti se konal obřad k přivítání váženého soudruha nejvyššího vůdce a jeho ženy Ri Sol Ču.

Členové a náhradníci Politického byra Ústředního výboru KSP blahopřáli váženému soudruhu nejvyššímu vůdci a první dámě státu, kteří se šťastně vrátili domů po zapsání další skvělé kapitoly v dějinách přátelství KLDR a Číny.

Vážený soudruh nejvyšší vůdce se setkal se zdravícími vysokými funkcionáři strany a vlády a přednesl srdečný pozdrav všemu milovanému lidu.

 


 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp