Skip to content

Soudruh Kim Čong Un na dvoudenní návštěvě Číny

 

Pchjongjang, 20. června čučche 107 (2018) (KCNA) – Soudruh Kim Čong Un, předseda Korejské strany práce (KSP) a předseda Komise pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky, spolu s první dámou státu Ri Sol Ču, přijel dopoledne 19. června na mezinárodní letiště v Pchjongjangu, aby 19. a 20. června navštívil Čínskou lidovou republiku.

Na letišti se uskutečnil slavnostní obřad k odletu váženého soudruha nejvyššího vůdce a soudružky Ri Sol Ču. Váženého soudruha nejvyššího vůdce srdečně vyprovodili členové a náhradníci Politického byra Ústředního výboru KSP.

Letadlo s váženým soudruhem nejvyšším vůdcem vzlétlo z letiště v 9 hodin 20 minut po rozloučení s kádry strany a vlády.

 

 

Zvláštní letadlo s váženým soudruhem nejvyšším vůdcem přistálo na mezinárodním letišti Beijing Capital v Pekingu v 10 hodin.

Přivítat váženého soudruha nejvyššího vůdce přišli na letiště soudruh Wang Huning, člen stálého výboru Politického byra Ústředního výboru Komunistické strany Číny a člen sekretariátu Ústředního výboru KS Číny; soudruh Cai Qi, člen Politického byra Ústředního výboru KS Číny a tajemník městského výboru strany v Pekingu; soudruh Song Tao, vedoucí oddělení mezinárodních styků Ústředního výboru KS Číny; a soudruh Li Jinjun, čínský velvyslanec v KLDR. Přítomen byl také soudruh Či Če Rjong, velvyslanec KLDR v Číně.

Na letišti byly vztyčeny státní vlajky KLDR a Číny a nastoupila čestná stráž tří služeb Čínské lidové osvobozenecké armády a vojenská hudba.

Když soudruh Kim Čong Un společně se svou ženou Ri Sol Ču vystoupil z letadla pro své osobní použití, děti mu předaly kytice.

Vážený soudruh nejvyšší vůdce se srdečně pozdravil s předními stranickými a vládními funkcionáři Číny. Vedoucí představitelé Číny vřele přivítali váženého soudruha nejvyššího vůdce při opětovné návštěvě Číny, s hlubokou úctou a důvěrou k němu.

Vážený soudruh nejvyšší vůdce vyjádřil díky za výjimečné přijetí a pohostinnost čínské strany a vlády a nasedl se do automobilu.

Automobil s váženým soudruhem nejvyšším vůdcem a jeho ženou dorazil do státního hotelu Diaoyutai, doprovázen motocykly.

Vážený soudruh nejvyšší vůdce byl uveden do místa noclehu soudruhem Wang Huningem a dalšími kádry, které ho přišly přivítat.
  

Soudruh Kim Čong Un, předseda Korejské strany práce a předseda Komise pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky, nejvyšší vůdce naší strany, státu a armády, se setkal se soudruhem Si Ťin-pchingem, generálním tajemníkem Ústředního výboru Komunistické strany Číny a prezidentem Čínské lidové republiky, ve Velké síni lidu v úterý 19. června v 17 hodin.

Když vážený soudruh nejvyšší vůdce se svou manželkou dorazili do Velké síně lidu, byli srdečně pozdraveni soudruhem Si Ťin-pchingem a jeho manželkou Peng Liyuan.

Velký ceremoniál k uvítání soudruha Kim Čong Una proběhl ve Velké síni lidu.

Když soudruzi Kim Čong Un a Si Ťin-pching stanuli na tribuně, byly slavnostně zahrány státní hymny obou zemí.

Vážený soudruh nejvyšší vůdce byl pozdraven velitelem čestné stráže tří služeb Čínské lidové osvobozenecké armády. Provedl přehlídku čestné stráže tří služeb ČLOA, provázen soudruhem Si Ťin-pchingem.

Když došli k uvítací skupině dětí, děti je srdečně přivítaly, mávajíce státními vlajkami obou zemí a kyticemi. Vážený soudruh nejvyšší vůdce jim pokynul rukou na pozdrav.

 
 

Rozhovory mezi soudruhem Kim Čong Unem, předsedou Korejské strany práce a předsedou Komise pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky, a soudruhem Si Ťin-pchingem, generálním tajemníkem Ústředního výboru Komunistické strany Číny a prezidentem Čínské lidové republiky, se konaly 19. června ve Velké síni lidu.

Ze strany KLDR byli přítomni soudruzi Ri Su Jong a Kim Jong Čchol, členové Politického byra a místopředsedové Ústředního výboru KSP, a soudruh Ri Jong Ho, člen Politického byra Ústředního výboru KSP a ministr zahraničních věcí.

Z čínské strany byl přítomen soudruh Wang Huning, člen stálého výboru Politického byra Ústředního výboru KS Číny a člen Sekretariátu Ústředního výboru KS Číny; soudruh Ding Xuexiang, člen Politického byra Ústředního výboru KS Číny, člen sekretariátu Ústředního výboru KS Číny a vedoucí ústředního úřadu ÚV KS Číny; soudruh Yang Jiechi, člen Politického byra Ústředního výboru KS Číny a ředitel úřadu pro zahraniční věci Ústředního výboru KS Číny; soudruh Wang Yi, státní rada a ministr zahraničních věcí; a soudruh Song Tao, vedoucí oddělení mezinárodních styků Ústředního výboru KS Číny.

 

Při rozhovorech se strany vzájemně informovaly o výsledcích, hodnocení, svých názorech a postojích k historickému summitu KLDR a USA, který se úspěšně konal vprostřed velkého zájmu a očekávání mezinárodního společenství. Byly vyměněny prospěšné názory na řadu otázek společného zájmu včetně vyhlídky na denuklearizaci Korejského poloostrova a bylo dosaženo shody v diskutovaných problémech.

Vážený soudruh nejvyšší vůdce vyjádřil svou vděčnost za nedávno posílenou strategickou spolupráci mezi oběma stranami a vzrůstající vzájemnou důvěru, odhodlání a vůli dále rozvíjet užší vztahy přátelství, jednoty a spolupráce mezi oběma stranami a národy KLDR a Číny.

Soudruh Si Ťin-pching vysoce ocenil předsedu Kim Čong Una za úspěšné vedení summitu nejvyšších představitelů KLDR a USA a uvedení situace Korejského poloostrova na cestu dialogu, jednání, míru a stability.

Vyjádřil plnou podporu postoji a odhodlání strany KLDR k denuklearizaci Korejského poloostrova, a řekl, že Čína bude i nadále hrát svou konstruktivní roli.

Rozhovory probíhaly v soudružské, upřímné a přátelské atmosféře.

 

 

Na počest návštěvy předsedy Korejské strany práce, předsedy Komise pro státní záležitosti KLDR, nejvyššího vůdce naší strany, státu a armády soudruha Kim Čong Una v Číně generální tajemník ÚV KS Číny, čínský prezident soudruh Si Ťin-pching, uspořádal večer 19. června ve Velké síni lidu slavnostní recepci.

Na pozvání byli přítomni soudruh Čche Rjong He, člen prezídia Politického byra ÚV KSP, místopředseda Komise pro státní záležitosti KLDR a místopředseda ÚV KSP; soudruh Pak Pong Ču, člen předsednictva Politického byra ÚV KSP, místopředseda Komise pro státní záležitosti KLDR a předseda vlády; soudruzi Ri Su Jong, Kim Jong Čchol a Pak Tche Song, členové Politického byra a místopředsedové ÚV KSP; soudruh Ri Jong Ho, člen Politického byra ÚV KSP a ministr zahraničních věcí; No Kwang Čchol, náhradník Politického byra ÚV KSP a ministr lidových ozbrojených sil; a další členové doprovodu a soudruh Či Če Rjong, velvyslanec KLDR v Číně, a pracovníci velvyslanectví.

Zúčastnily se kádry čínské strany a vlády, mezi nimi soudruh Li Keqiang, předseda Státní rady ČLR a soudruh Wang Huning, člen sekretariátu Ústředního výboru KS Číny, kteří jsou členy stálého výboru Politického byra ÚV KS Číny; soudruh Wang Qishan, viceprezident ČLR; soudruh Ding Xuexiang, člen Politického byra, člen sekretariátu a ředitel Generálního úřadu ÚV KSP; soudruh Yang Jiechi, člen Politického byra ÚV KS Číny a tajemník komise ÚV KS Číny pro zahraniční věci; soudruh Guo Shengkun, člen Politického byra a tajemník Výboru pro politické a právní záležitosti ÚV KS Číny; soudruh Huang Kunming, člen Politického byra, člen sekretariátu a vedoucí oddělení propagandy ÚV KS Číny; soudruh Cai Qi, člen Politického byra ÚV KS Číny a tajemník Pekingského městského výboru KS Číny; soudruh Wang Yi, státní rada a ministr zahraničních věcí; soudruh Song Tao, vedoucí oddělení mezinárodních styků ÚV KS Číny a další vysocí představitelé čínské strany a vlády.

Soudruh Kim Čong Un a jeho žena Ri Sol Ču vstoupili do Zlatého sálu, hodovní síně, doprovázeli soudruhem Si Ťin-pchingem a jeho manželkou Peng Liyuan.

Před banketem se jeho účastníci dívali na video o třech historických setkáních vrcholných představitelů obou stran a zemí.

 

 

Na setkání soudruh Si Ťin-pching pronesl gratulační řeč a vážený soudruh nejvyšší vůdce projev odpovědi.

Soudruh Si Ťin-pching srdečně přivítal návštevu předsedy Kim Čong Una v Číně a řekl, že to plně projevuje jeho pevnou vůli přikládat velkou důležitost posilněné strategické komunikaci mezi oběma stranami Číny a KLDR a rozvíjet tradiční přátelství obou zemí a demonstrovat světu neporazitelnost vztahů mezi oběma stranami a zeměmi.

Po březnové návštěvě předsedy Kim Čong Una vstoupily vztahy mezi Čínou a KLDR do nové fáze vývoje a významné společné dohody obou stran se provádějí jedna po druhé a vztahy přátelství a spolupráce mezi Čínou a KLDR překypují vitalitou a energií, uvedl soudruh Si Ťin-pching.

Poukazuje na to, že předseda Kim Čong Un se snaží chránit mír a stabilitu Korejského poloostrova tím, že vede korejský lid a dále upevňuje trend dialogu a uvolnění na poloostrově, soudruh Si Ťin-pching s potěšením konstatoval, že ho rád vidí a vysoce si ho váží. Potvrdil, že Čína a KLDR se budou navzájem učit, konzultovat, sjednocovat a spolupracovat jako blízcí přátelé a soudruzi, aby společně otevřely jasnou a krásnou budoucnost věci socialismu v obou zemích.

Vážený soudruh nejvyšší vůdce řekl, že je velmi potěšen, že se znovu setkává se soudruhem Si Ťin-pchingem a dalšími blízkými čínskými soudruhy v době, kdy vzniká nový historický trend na Korejském poloostrově a v regionu díky úspěšnému summitu KLDR a USA. Vyjádřil srdečné díky za vřelou pohostinnost, poskytnutou navzdory jeho pracovnímu vytížení, soudruhu Si Ťin-pchingovi.

Vážený soudruh nejvyšší vůdce uvedl, že dnes KLDR a Čína sdílejí radosti i strasti a upřímně si pomáhají a spolupracují navzájem jako členové jedné rodiny, a to jasně dokazuje doma i v zahraničí, že vztahy mezi oběma stranami a zeměmi se rozvíjejí v bezpříkladně zvláštní vztah mimo tradiční vazby. A řekl, že vynaloží veškeré úsilí na to, aby neustále rozvíjel přátelské vztahy mezi KLDR a Čínou na nové vysoké úrovni, ocenil úzký vztah a náklonnost soudruha Si Ťin-pchinga.

Vážený soudruh nejvyšší vůdce řekl, že úzce spolupracuje s čínskými soudruhy na historické cestě obrany socialismu a otevírání nové budoucnosti Korejského poloostrova a regionu, a naplní svou odpovědnost a úlohu při ochraně skutečného míru. Vyjádřil přesvědčení a očekávání, že čínský lid jistě v blízké budoucnosti uskuteční sen Číny, nazvaný velkou prosperitou Číny, pod vedením soudruha Si Ťin-pchinga a Komunistické strany Číny.

Konalo se umělecké představení, speciálně připravené čínskými umělci na počest historické návštěvy soudruha Kim Čong Una v Číně. Vážený soudruh nejvyšší vůdce předal květinovým koš umělcům za vynikající výkon.

Vážený soudruh nejvyšší vůdce a jeho manželka Ri Sol Ču společně se soudruhem Si Ťin-pchingem a jeho ženou Peng Liyuan vystoupili na jeviště, aby vyjádřili poděkování za nadšení a úsilí umělců, kteří připravovali představení s celou duší, a vyfotografovali se s nimi.

Vážený soudruh nejvyšší vůdce vyjádřil svou vděčnost čínské straně a vládě za jejich zvláštní péči a vřelou pohostinnost.

 


 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp