Skip to content

Rodong sinmun: Kapitalizmus nikdy nezakryje svoju protiľudovú povahu

Pchjongjang, 18. októbra čučche 107 (2018) (KCNA) – Noviny Rodong sinmun (Noviny práce) vo svojom autorskom článku z 18. októbra píšu o tom, že kapitalistická spoločnosť nie je spoločnosťou pre pracujúcich ľudí, ale pre triedu vykorisťovateľov; spoločnosťou, v ktorej menšina vykorisťovateľov rozkazuje väčšine a užíva si materiálne bohatstvo vytvorené väčšinou pracujúcich.

Bez ohľadu na to, ako veľmi sa imperialisti a buržoázní obhajcovia kapitalizmu snažia zakryť vážne rozpory v kapitalistickej spoločnosti, nikdy nezakryjú skutočnosť, že kapitalizmus je odsúdený na zánik.

Politika v kapitalistickej spoločnosti je protiľudová politika, ktorá zastupuje záujmy triedy vykorisťovateľov vrátane monopolných magnátov, peniazmi riadená zákerná politika útlaku a diktatúry.

Vládnuce triedy ovládajú všetky masovokomunikačné prostriedky, aby mohli rozširovať reakčné, protiľudové myšlienky a kultúru, a tak propagovať dekadentný buržoázny životný štýl, ktorý ochromuje nezávislé vedomie pracujúcich más, s cieľom podriadiť ich vykorisťovateľskému systému kapitalizmu a spraviť z nich otrokov peňazí.

Je to kapitalistická spoločnosť, v ktorej medziľudské vzťahy a ľudská dôstojnosť závisia od peňazí.

V kapitalistickej spoločnosti sa vykorisťovanie a pľundrovanie kapitálom s každým dňom zintenzívňuje a štát ľudí nechráni. V takej spoločnosti nikdy nemožno očakávať rovnosť v materiálnom živote, hoci sa technológia vyvíja a materiálne bohatstvo sa zväčšuje.

Reakčný politický život, ochudobnenie duchovného a kultúrneho života a ošklivosť materiálneho života ženú kapitalizmus do pekla záhuby.

Kórejská ústredná tlačová agentúra (KCNA) – www.kcna.kp