Skip to content

Proběhl 8. sjezd Svazu dětí v přítomnosti Kim Čong Una

Pchjongjang, 6. června čučche 106 (2017) (KCNA) – 8. sjezd Korejského svazu dětí (KSD) slavnostně proběhl  v úterý (6. června) v Domě kultury 25. dubna.

Účastníci sjezdu byli příkladnými delegáty vybranými z organizací KSD v celé zemi.

Na pozvání byli přítomni funkcionáři zodpovědní za život školáků a funkcionáři, kteří se zabývají výchovou školní mládeže a dětí.

Vážený maršál Kim Čong Un se dostavil na čestnou tribunu sjezdového sálu společně s delegáty. Členka KSD mu uvázala kolem krku rudý šátek. Delegáti KSD mu předali květinový koš. Blahopřál delegátům, nadšeně provolávajícím slávu, a předal jim vřelé pozdravy.

 

Místa na čestné tribuně zaujali člen předsednictva Politického byra Ústředního výboru Korejské strany práce Čche Rjong He, místopředseda Komise pro státní záležitosti KLDR a místopředseda ÚV KSP; Čche Te Bok, člen Politického byra a místopředseda ÚV KSP; Ri Il Hwan, ředitel odboru ÚV KSP; Kim Sung Du, předseda Komise pro vzdělávání; funkcionáři Svazu mládeže a příslušní funkcionáři a delegáti KSD, kteří jsou příkladem ve studiu a organizačním životě.

K diskusi byly předloženy tyto body programu:

1. Plná příprava členů KSD ve schopné revoluční talenty vybavené znalostmi, morálkou a fyzickou silou a v dětské revolucionáře, bezvýhradně věrné váženému maršálu Kim Čong Unovi;

2. Přepracování stanov KSD.

 

 

Čon Jong Nam, první tajemník Ústředního výboru Svazu mládeže, podal zprávu o prvním bodu programu.

Řekl, že vítězné a slavné dějiny KSD jsou spojeny s hlubokou láskyplnou péčí velkých generalissimů Kim Ir Sena (Kim Il Sunga) a Kim Čong Ila, kteří vychovávali členy KSD, aby byli skutečnými syny a dcerami věrnými straně a vlasti.

V posledních čtyřech letech od 7. sjezdu KSD dosáhly jeho organizace úspěchů v úsilí o plnění důležitých úkolů, které stanovil maršál Kim Čong Un ve svém blahopřejném projevu na společném celostátním zasedání organizací KSD, které se konalo k oslavě 66. výročí jeho založení, a jeho pokynů pro posílení práce KSD, oznámil referent.

Vyzval všechny členy KSD, aby vyrostli jako pilíře prosperující Koreje, zůstávajíce bezvýhradně věrni maršálu Kim Čong Unovi, pozvedajíce nesmrtelné prapory usměvavých generalissimů Kim Ir Sena a Kim Čong Ila před praporem KSD.

 

 

Na sjezdu byly předneseny projevy.

Řečníci vyjádřili své odhodlání připravit se na to, aby byli skutečnými dětskými revolucionáři, kteří neustále kráčejí vstříc hoře Pektu tím, že vedou dobrý studijní, organizační život, společensko-politické aktivity a hnutí za dobré chování, uvědomujíce si svou čest a radost z účasti na 8. sjezdu KSD za přítomnosti maršála Kim Čong Una.

Vážený maršál Kim Čong Un vyslechl se živým zájmem projevy delegátů a srdečně jim tleskal.

Bylo přijato rozhodnutí o prvním bodu programu.

Druhý bod programu byl projednán a rozhodnut.

 

 

Vážený maršál Kim Čong Un vystoupil na sjezdu. Ve svém projevu vyslovil gratulaci členům KSD v celé zemi k jejich svátku 6. června s blahopřáním všeho lidu celé země.

Řekl, že sjezd je významnou příležitostí v rozvoji KSD ve svaz dětí Kim Ir Sena a Kim Čong Ila, jehož jméno září navždy.

KSD je čučche orientovanou dětskou revoluční organizací, která byla založena a vyškolena velkými generalissimy Kim Ir Senem a Kim Čong Ilem, a masovou politickou organizací korejských dětí, které se pevně připravují na to, aby byly nástupci revoluce, dědici strany a Svazu mládeže, poznamenal.

Zdůraznil, že slavné a hrdé dějiny KSD jsou jedním z brilantních vítězství myšlenky a vedení čučche orientovaného dětského hnutí generalissimů, kteří nanejvýš oceňovali a milovali členy KSD a věnovali své všechno mladé generaci.

Řekl, že v posledních čtyřech letech od 7. sjezdu KSD jeho organizace a miliony členů v celé zemi brilantně plnily sliby, které udělaly před svou vlajkou, a držely krok s obrovským pokrokem země, činící skok vpřed.

Poznamenal, že budoucnost revoluce čučche a Kim Ir Senova národa a Kim Čong Ilovy Koreje je růžová a světlá, neboť je zde KSD, který pevně nese vpřed duši Pektu.

Zdůraznil, že základním úkolem, kterému organizace KSD v současné době čelí, je její rozvinutí do svazu dětí Kim Ir Sena a Kim Čong Ila a dětskou organizaci Korejské strany práce a příprava všech jejích členů, aby se stali skutečnými syny a dcerami a dětskými revolucionáři socialistické země.

 

 

Členové KSD by se měli stát horlivými dětskými revolucionáři, kteří znají velikost strany a vůdce a jedinečnost země a věnují všechno zemi a revoluci, řekl a pokračoval: Členové KSD by měli vždy mít na paměti velkou dobročinnost velkých generalissimů, kteří poskytli nejšťastnější život na světě, a věrně je držet v mysli jako věčné slunce čučche. Měli by vždy a všude myslet a vést život, jak zamýšlí Korejská strana práce, majíce v mysli, že rudý šátek KSD je částí vlajky strany, a jejich sny a ideály se mohou uskutečnit pod vlajkou strany. Měli by vyrůstat v horlivé revolucionáře a hrdiny tím, že se poučí z ušlechtilých příkladů revolučních předchůdců a hrdinů.

Základním revolučním úkolem, kterému čelí členové KSD, je připravit se na to, aby byli schopnými revoluční talenty vybavenými znalostmi, morálkou a fyzickou silou a pilíři pro budování socialistické moci. Měli by mít na mysli vlastenectví Kim Čong Ila a stát se dětskými vlastenci, kteří oceňují veškeré bohatství této země poskytnuté krví a potem revolučních předchůdců a sázet stromy a sekat trávu vlastníma rukama, nikoli milovanými syny a dcerami, užívajícími si jen štěstí.

 

 

Členové KSD by měli prostřednictvím svého organizačního života podporovat silný smysl pro organizaci a disciplínu a oslavovat čest být členy slavného svazu dětí Kim Ir Sena a Kim Čong Ila.

Vážený maršál Kim Čong Un ve svém projevu vyjádřil pevnou víru, že všichni členové KSD budou přímo a energicky postupovat, následujíce stranu, vysoko pozvedajíce vlajku KSD, a tak skvěle naplní očekávání Korejské strany práce a všeho lidu.

 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp

Korejská ústřední televize