Skip to content

Korejský lid požaduje nemilosrdné potrestání “přeběhlíků”

Pchjongjang, 7. června čučche 109 (2020) (KCNA) – Mládež a studenti se 6. června shromáždili v Letním divadle Parku mládeže města Pchjongjangu, aby odsoudili jihokorejské orgány a nepřátelský čin “přeběhlíků ze severu” proti republice.

Shromáždění se zúčastnili funkcionáři Svazu mládeže, mezi nimi předseda Ústředního výboru Kimirsensko-kimčongilského svazu mládeže soudruh Pak Čchol Min, a mládež a studenti.

Byly předneseny projevy. Řečníci zdůraznili, že je nezbytné nemilosrdně potrestat přeběhlíky do posledního muže, a vyjádřili silné rozhořčení nad skutečností, že přeběhlíci, lidská spodina, za souhlasu jihokorejských orgánů bezohledně urazili nejvyšší vedení, které je pro nás nejsvětější.

 

Uvedli, že urážka našeho nejvyššího vedení je urážkou pro všechen korejský lid a mládež a znovu potvrdili své pevné odhodlání a neochvějnou vůli rozhodně zničit ty, kteří se snaží sebenepatrněji urážet nejvyšší vedení.

Řečníci podtrhli, že všechna mládež je úspěšně připravena stát se lidskými náboji a bombami, za cenu života připravenými chránit naši stranu, a nástupci revoluce čučche.

Na shromáždění bylo přečteno prohlášení rozhořčení, odsuzující jihokorejské orgány a spodinu – “přeběhlíky ze severu” – za nepřátelský čin proti republice.

 

 

Projevy rozhořčení lidu KLDR

 

 

Zločinci budou čelit nemilosrdné pomstě

 
Soudruh Čche Hong Wi, důstojník Korejské lidové armády:

 

Opravdu mě rozzuřilo, že spodina, „přeběhlíci ze severu“, rozptýlila hromady špinavého odpadního papíru na naše území, aby pošpinila nejvyšší důstojnost KLDR.

Ponížit naši nejvyšší důstojnost, duchovní základ korejského lidu, je ohavným zločinem urážky a posměchu celému korejskému národu.

Důvodem, proč jihokorejské orgány nyní přehlížejí rozptyl letáků proti KLDR, je to, že špinavá spodina vyjadřuje jejich vlastní záměry.

Provokatéři, kteří znevážili nanejvýš nedotknutelnou důstojnost a hrdost země a jejího lidu, za to musí draze zaplatit.

Jihokorejské orgány, které pošpinily naši nejvyšší důstojnost, která je životem a celou existencí našeho lidu, budou čelit nemilosrdné pomstě.

Zločinci musí být za každou cenu potrestáni.

 

 

Nepřátelé nemohou uniknout trestu, ať jsou kdekoli

 

Soudruh Rim Jong Čchol, předák směny ocelářské dílny Metalurgického komplexu Hwanghe:

 

Nám, dělníkům Hwangčcholu (Metalurgického komplexu Hwanghe), hoří srdce plameny nenávisti a zlosti.

Jak se opovažuje smečka psíků snižovat posvátnou nejvyšší důstojnost našeho lidu?

Je to vůle nás i všech pracujících zaživa pohřbít chátru, která řádí jako zběsilá, abychom ochránili slunce našeho života a osudu.

Bránit Ústřední výbor strany na smrt je krví života a hrdou tradicí korejské dělnické třídy. Naše hrdinná dělnická třída Kim Ir Sena a Kim Čong Ila, která po generace ctí tradici věrnosti, bránila vedení strany na smrt před všemi druhy výzev dějin.

Naše dělnická třída nezná oddechu v posvátné bitvě na obranu vůdce.

Jelikož nepřátelé urazili naši pýchu, měli by vědět, že se nemohou vyhnout úderu našeho trestu, ať jsou kdekoli na zemi.

Jihokorejské orgány nejsou výjimkou.

Pokud budou i nadále skrývat spodinu „přeběhlíků ze severu“ a přihlížet její bezohlednosti, my, dělníci Hwangčcholu, vrhneme roztavené železo ze své elektrické pece do doupěte zla a spálíme je tak, že po něm nezůstane ani stopa.

 

 

Vzteklí psi musí být ubiti k smrti

 

Soudruh Song Hong Sik, postgraduální student Kim Hjong Džikovy pedagogické univerzity:

 

31. května vyšli do frontové oblasti ti, kdo zradili zemi a snížili se ke špinavé práci, a rozptýlili na severní stranu stovky tisíc letáků, které urážely nejvyšší důstojnost KLDR.

Nevypadá to, že by se spodina společnosti, která není ničím jiným než divokou zvěří, snažila předstírat, že jsou lidmi. Ještě nechutnější je, že jihokorejské orgány organizují frašku, ve které zvířata napodobují lidské bytosti, což odhaluje jejich skutečný úmysl a skutečné barvy.

Dobrá vůle a nepřátelství spolu neladí a jednota a konfrontace jsou neslučitelné.

Nikdy nebudeme odpouštět lidské spodině přeběhlíků, posedlých konfrontací s krajany, stejně jako těm, kteří je ochraňují.

 

 

Nepřátele naházíme do elektrických pecí

 

Soudruh Kim Čong Su, ocelář z dílny Ocelářského komplexu Čchollima:

 

Je hanbou národa, že lidská spodina, která zradila posvátnou KLDR, odkud pochází, se odvážila předstírat, že je lidmi, plazí se stále níže a smrdí.

Ale to, co nás víc ještě více přivádí k zuřivosti, je fakt, že jihokorejské orgány živí a popouzejí ďábelské stádo takové lidské spodiny do konfrontace s krajany na severu.

My hutníci planeme silným nepřátelstvím, abychom hodili do elektrické pece každého, kdo se odváží pomýšlet na spiknutí k poškození KLDR.

 

 

Horníci dychtí po pohřbení “přeběhlíků” do opuštěných šachet

 

Soudruh Hong Sun Nam, vedoucí uhelného dolu Kangdong těžebního komplexu oblasti Kangdong:

 

Existuje staré přísloví, že vzteklí psi by měli být ubiti k smrti. Totéž platí pro skupinu zrádců, kteří se odvážila napadnout nejvyšší důstojnost KLDR, aniž by se obávala božího trestu. Tito zločinci by měli být bez okamžiku zaváhání rozsekáni na kousky.

Nyní jsou všichni zaměstnanci našeho uhelného dolu tak rozzuřeni, že požadují, aby lidská spodina, která není ničím jiným než kusy bláta odhozenými do příkopu, byla přejeta vagóny s uhlím.

Tuneláři pevně uchopili sbíječky, jako by bodali bodáky do spodiny společnosti, a rubači a odvážeči dychtí po pohřbení “přeběhlíků” do opuštěných šachet.

Chtěl bych varovat odporné obludy, které blázní po poskvrnění naší nejvyšší důstojnosti, a jihokorejské orgány, které se bezohledně mlčky spolčují se zločinci, že bezohledné chování může jen vyvolat katastrofu nad rámec představivosti.

 

 

Žádné slitování se špinavou spodinou

 

Soudruh Pak Mjong Džin, místopředseda Ústředního výboru Kimirsensko-kimčongilského svazu mládeže:

 

Pro nás mladé lidi je největší pýchou, že jsme sebevědomými a čestnými občany důstojné jaderné mocnosti, kteří si vysoce váží váženého soudruha nejvyššího vůdce.

Jak můžeme potlačit svůj hněv na špinavou lidskou spodinu, která se odvážila znesvětit tak posvátnou hrdost a důstojnost?

Ještě nesnesitelnější je slabomyslné chování jihokorejských orgánů, které se snaží nám lézt na nervy vkládáním neurčité naděje do hrstky červů.

Nyní srdce 8 milionů korejské mládeže hoří nenávistí a zuřivostí jako vybuchující sopka a napříč zemí zní pokřik, že psi musí být roztrháni na kousky.

Povahou naší mládeže je neprojevit žádný soucit s těmi, kteří se snaží ponížit naši nejvyšší důstojnost.

Jihokorejské orgány si uvědomí, jak bídně a trýznivě budou muset zaplatit za nedávný nepřátelský čin proti KLDR, pouze když zemřou.

 

 

Netřeba hovořit s ničemy dvojí tváře

 

Soudružka Čong He Ok, vedoucí oddělení kožní nemocnice Ministerstva veřejného zdraví:

 

Stále to mám živě v paměti. Když navštívily v září 2018 Pchjongjang, jihokorejské orgány vyjádřily svou vděčnost před občany Pchjongjangu, kteří je přivítali s bratrskou náklonností, a zavázaly se, že přinesou dřívější mírovou budoucnost všestranným rozvíjením mezikorejských vztahů.

Nyní však ochraňují a podněcují „přeběhlíky ze severu“ ve snižování nejvyšší důstojnosti, kterou korejský lid uznává jako slunce osudu. Opravdu nemohu potlačit své znechucení nad nimi.

Už víme, že jihokorejské orgány jsou ničemové dvojí tváře, kteří se noří do konfrontace s krajany se strojeným úsměvem ve tváři.

Prostřednictvím nedávné události se to ukázalo ještě jasněji.

Vypořádání účtů je jediná věc, která nám zbývá v jednání s jihokorejskými orgány, které se neliší od lidské spodiny „přeběhlíků ze severu“.

 

 

Jižní Korea je žumpa dějin

 

Soudružka Ri Mjong Ok, rolnice z družstva Sinam v okrese Rjongčchon:

 

Jižní Korea, kde neomezeně bují lidská spodina, je jen žumpou dějin, kde je zlomen duch korejského národa.

Nikdy nebudeme odpouštět lidské spodině, uchvácené konfrontací s krajany na severu, a ani těm, kteří ji chrání.

 

 

Štváči vzteklých psů by měli být umlčeni klackem

 

Soudruh Rim Hjon Gi, přednášející Kim Ir Senově univerzitě:

 

Před očima světa je znovu odhalen zlovolný záměr jihokorejských orgánů, které ochraňují lidskou spodinu a spojují se s ní ke konfrontačnímu povyku proti spoluobčanům a poskvrňují důstojnost národa a spravedlnost jako vzteklí psi.

Nadšenci pro štvaní vzteklých psů by také měli být umlčeni klackem.

 

 

Jihokorejské orgány jsou hlavními viníky konfrontace

 

Soudruh Kang Un Il, student Hedžuské strojírenské akademie:

 

Jihokorejské orgány jsou hlavními viníky konfrontace, protože podněcují spodinu lidstva, aby pořádala bezohledné činy v oblasti vojenské demarkační linie, bez ohledu na touhu národa po znovusjednocení.

 


 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp

The Pyongyang Times – http://www.pyongyangtimes.com.kp