Skip to content

Morální zkaženost je nevyhnutelným produktem kapitalistické společnosti

usa_01Zpravodajský portál KLDR „Uriminzokkiri“ ve svém článku ze 24. listopadu 2016 stručně a výstižně odhaluje podstatu prohnilé buržoazní společnosti. (Pozn. red.)

 

Průzkum veřejného mínění Gallop v USA vypovídá o zkaženém sociálním systému v zemi tím, že 73 procent respondentů uvedlo, že pohled na morální hodnoty je stále více degenerovaný.

To pomáhá hodnotit západní civilizaci a etiku, kterou se chlubí jí placení buržoazní trubači, a odhaluje, jaké míry dosáhla morální korupce v kapitalistické společnosti.

Pohled na morální hodnotu v kapitalistické společnosti, včetně USA, je pohled s jednotlivcem ve středu, nikoliv lidovými masami.

Jedná se o běžný jev v kapitalistických zemích s krajním individualismem jako morální a duševní základnou, že manžel zabije svou manželku, děti zabijí své rodiče a vnoučata zabijí své prarodiče.

Ryzí morálku a etiku nelze nalézt v kapitalistické společnosti, kde třídní rozpory a konflikty již dosáhly svého vrcholu.

V kapitalistické společnosti buržoa drží výsadní postavení a vykonává nezpochybnitelná práva, zatímco pracující masy padají za oběť třídnímu útlaku a vykořisťování bez jakéhokoli práva. To je princip existence vlastní kapitalistickému světu, že majetní vykořisťují nemajetné a slabí jsou pohlcováni těmi silnými.

Dekadentní hmotný život, ubohý duševní a kulturní život a reakční politický život jsou základními vlastnostmi moderní kapitalistické společnosti a významným faktorem, podporujícím její morální zkaženost.

S vytvořením většího bohatství v kapitalistické společnosti se lidový duševní a kulturní život stává chudším, totálně kazí lidi psychicky i fyzicky.

Dnes se morální zkaženost v kapitalistické společnosti vymkla kontrole.

 

http://www.uriminzokkiri.com