Skip to content

Zemřela soudružka Rju Mi Jong

mm00249499
Pchjongjang, 24. listopadu čučche 105 (2016) (KCNA) – Funkcionáři stranických a mocenských orgánů, veřejných organizací, ministerstev, státních institucí a lidé různých společenských vrstev ve čtvrtek navštívili máry Rju Mi Jong (Ryu Mi Yong), členky prezídia Nejvyššího lidového shromáždění (NLS) KLDR, poslankyně NLS a předsedkyně Ústředního výboru Čchondoistické strany Čchongu, vyjádřujíce soustrast nad její smrtí.

mm00249500mm00249501

V přední části katafalku stál věnec, zaslaný nejvyšším vůdcem Kim Čong Unem.
Viděny zde byly věnce ve jménu Ústředního výboru Korejské strany práce, prezídia Nejvyššího lidového shromáždění, ÚV Čchondoistické strany Čchongu, ÚV Korejské sociálně demokratické strany, Výboru pro mírové znovusjednocení země, sekretariátu ÚV Demokratické fronty pro znovusjednocení Koreje, veřejných organizací, ministerstev, státních institucí atd.
Truchlící uctili tichou vzpomínkou památku Rju Mi Jong, která se věnovala práci pro velkou národní jednoty a nezávislé znovusjednocení země až do posledních chvil svého života.
mm00249519 mm00249502 mm00249503 mm00249504 mm00249505 mm00249506 mm00249507 mm00249508 mm00249509 mm00249510 mm00249511 mm00249512 mm00249513 mm00249514 mm00249515 mm00249516 mm00249517 mm00249518
Pchjongjang, 25. listopadu (KCNA) – Veřejný pohřeb Rju Mi Jong, členky prezídia Nejvyššího lidového shromáždění (NLS) KLDR, poslankyně NLS a předsedkyně Ústředního výboru pro Čchondoistické strany Čchongu, se zde konal v pátek.
rjumijong_09
Přítomni zde byli Jang Hjong Sop, Kim Jong Čchol, Kim Jong De, předseda Ústředního výboru Korejské sociálně demokratické strany (KSDS) a další členové pohřebního výboru, zástupci Ústředního výboru Korejské strany práce, prezídia NLS, ÚV Čchondoistické strany Čchongu, ÚV KSDS, Výboru pro mírové znovusjednocení země, sekretariátu ÚV Demokratické fronty pro znovusjednocení Koreje, ÚV Buddhistické federace Koreje, ÚV Křesťanské federace Koreje a ÚV Katolického sdružení Koreje a pozůstalí rodinní příslušníci zemřelé.
rjumijong_02
Pozůstalí rodinní příslušníci a členové pohřebního výboru drželi chvíli ticha na památku zesnulé před její rakví předtím, než byla vyvezena klubu z Sočang.
Pohřební vůz odjel na hřbitov vlasteneckých mučedníků v Sinmi-ri.
rjumijong_07 rjumijong_08
Konal se obřadu loučení se zesnulou.
Jang Hjong Sop, viceprezident NLS, řekl v eulogii, že smrt Rju Mi Jong, proslulé
politické aktivistky, je velkou ztrátou.
Ačkoli její srdce přestalo bít, její činy, které vykonala pro zemi a národ, zůstanou navždy, Jang zdůraznil.
Pozůstatky zesnulé byly pohřbeny v hrobě Čche Tok Sina, jejího manžela a pozůstalí členové rodiny a členové pohřebního výboru pokryli hrob zemí.
rjumijong_06rjumijong_05
Před hrobem byl umístěn věnec nesoucí vznešené jméno nejvyššího vůdce Kim Čong Una.
Také byly položeny věnce ve jménu ÚV KSP, prezídia NLS, ÚV Čchondoistické strany Čchongu a další.
Všichni účastníci drželi chvíli ticha na památku zesnulé. 
 rjumijong_01 rjumijong_03 rjumijong_04
Rju Mi Jong, 14. 2. 1921 – 23. 11. 2016, předsedkyně ÚV  Čchondoistické strany Čchongu, členka stálého výboru 10. Nejvyššího lidového shromáždění, emigrovala se svým manželem Čhoe Tok Sinem (zemřel 1989) v r. 1976 z jižní Koreje do USA a v r. 1986 do KLDR.  Byla oceněna Řádem Kim Ir Sena, Řádem Kim Čong Ila, Národní cenou znovusjednocení a mnoha dalšími státními oceněními za své činy, prováděné pro velkou jednotu národa a úspěch věci národního znovusjednocení.
rjumijong_10
(Čchondoismus je korejským náboženstvím založeným na myšlence národní jednoty, nezávislosti a společenského pokroku. Čchondoistická strana Čchongu v KLDR hraje podobnou úlohu jako Čs. strana lidová v Národní frontě ČSSR. Pozn. překl.)
Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp
Rodong Sinmun (Dělnické noviny), http://www.rodong.rep.kp