Skip to content

Ľudia vytvárajú husté lesy

Obrovská rozloha lesov v okrese Hečchang v provincii Južný Pchjongan vzbudzuje obdiv každého.

Po polovici 90. rokov, keď bola krajina na namáhavom a nútenom pochode, okres stratil nemalú plochu svojich lesov.

S príchodom nového storočia predstavitelia okresu urobili dobré opatrenia a zapojili všetky inštitúcie, podniky a ľudí do kampane na obnovu lesa. Okresná lesohospodárska stanica moderne zrekonštruovala škôlku, aby každú jar a jeseň dodala v dostatočnom počte rôzne druhy sadeníc na mesiace výsadby stromov.

Správny plán zalesňovania bol zmapovaný na princípe výsadby správnych stromov do správnej pôdy a podľa geografických vlastností v okrese. Na základe vedeckej analýzy pohorí v oblasti, ktoré sú väčšinou skalnaté, útesovité, strmé a pokryté plytkou pôdou, boli na miestach s hlbokou pôdou vysadené rýchlorastúce stromy ako je smrekovec a v oblastiach s plytkou pôdou alebo plných skál borovica a trpasličie stromy ako napríklad lieska.

Vďaka ich úsiliu sa zvýšila miera prežitia stromov a rýchlosť zalesňovania, čo v obyvateľoch okresu vzbudilo pocit hrdosti a sebadôvery.

Okres má stanovený plán obnovy lesa 1,3-krát vyšší ako je celoštátny štandard a realizuje ho každoročne. V dôsledku toho sa vytvorilo viac ako desaťtisíc hektárov lesov a hory, ktoré boli predtým posiate ošumelými miestami, sa za posledných desať rokov zmenili na hory s hustými lesmi. Masový systém ochrany lesov zabránil poškodzovaniu lesov požiarmi a iným nehodám.

Teraz sa ľudia v okrese Hečchang s ušľachtilým zmyslom pre občiansku povinnosť aktívne podieľajú na práci, aby sa všetky hory v ich okrese zmenili na „zlaté hory“ a „hory pokladov“. Ich snahou je každým rokom zatraktívňovať krajinu kraja.

Nenara (Naša vlasť) – naenara.com.kp