Skip to content

Anekdoty zo života KIM ČONG ILA

Súdruh KIM ČONG IL bol vodcom Kórejskej ľudovodemokratickej republiky, ktorý sa tešil uznaniu po celom svete.
Bol to ideologický a teoretický génius. Systematizoval a rozvinul myšlienku Čučche a politiku Songun – skvelé ideológie éry nezávislosti.
Našiel perfektné odpovede na teoretické a politické problémy vznikajúce pri boji za ľudský osud, dosahovanie prosperity a rozvoja krajiny a národa a budovaní prekrásnej budúcnosti ľudstva.
Pod jeho jedinečným vedením sa jeho krajina premenila na krajinu, kde sú všetci ľudia spojení jednomyseľnou jednotou, ktorá je nevídaná v politickej histórii sveta, a na socialistickú pevnosť, na ktorú sa imperialistickí nepriatelia, hoci ohromní, neodvážia zaútočiť.
Kórejský ľud momentálne vyvíja aktívne úsilie otvoriť brány prosperujúcej socialistickej krajiny s mocnou silou národa, v ktorej všetko prosperuje a kde ľudia žijú tak, že nemajú čo závidieť svetu.
KIM ČONG ILOVA ľudskosť, vznešený zmysel pre morálku, výnimočná múdrosť a znalosti, železná viera a vôľa, excelentná guráž a povaha z neho robia hýbateľa ľudových más celého sveta.
Počas 70-ročného života súdruha KIM ČONG ILA boli zozbierané legendárne anekdoty, ktoré dotvárajú portrét veľkého človeka.

Anekdoty zo života KIM ČONG ILA: Nesplnené želanie

5. decembra 1999 navštívil drahý vodca súdruh Kim Čong Il rybiu farmu, ktorú vybudovala jednotka Kórejskej ľudovej armády. Keď uvidel bývalý močiar zmenený na rybiu farmu, opýtal sa dôstojníka jednotky: „Aká je rozloha rybej farmy?“

Keď sa dozvedel odpoveď, ocenil jej veľkú plochu.

Presunul sa do stredu farmy, ktorú tvorili rybníky ikernačiek, malých rýb a sumcov, a podrobne sa pýtal na rozmiestnenie rybníkov, topografiu regiónu, výrobnú kapacitu a výstavbu farmy. Podotkol, že je zázrak, že hoci bol všetkého nedostatok, jednotka vybudovala modernú rybiu farmu a nasadila ryby v priebehu 40 dní. Dodal, že takýto zázrak môžu urobiť iba vojaci KĽA, ktorí sú pripravení hýbať horami a plniť moria, prechádzať ohňom a vodou, ak im to strana nariadi.Číst dál →

Anekdoty zo života KIM ČONG ILA: Jedinečný štýl písania

Jedného októbrového dňa v roku 1988, funkcionár, ktorý sa prechádzal po Pchjongjangu v spoločnosti súdruha Kim Čong Ila, nadhodil tému jeho jedinečného štýlu písania.

Zamladi si funkcionár prečítal niekoľko klasík napísaných filozofmi. Štýl bol však vždy zložitý a neprehľadný. Celkovo bolo ťažké porozumieť.

Naproti tomu, dielam súdruha Kim Čong Ila porozumel na prvýkrát; pri druhom čítaní bol prekvapený ich hlbokými myšlienkami. Jeho diela sa vyznačovali jasnými argumentmi, čistou logikou, prehľadnou teóriou, jasným jazykom a láskavosťou k čitateľovi. Osobitne dôležitá bola jeho schopnosť komprimovaným spôsobom vyjadriť skvelú myšlienku. Zatiaľ čo Stalin syntetizoval revolučné myšlienky Lenina v 246-stranových Otázkach leninizmu, súdruh Kim Čong Il vykryštalizoval revolučné myšlienky prezidenta Kim Ir Sena na 86 stranách O myšlienke čučche. Keďže dokázal vyjadriť svoje myšlienky zhusteným spôsobom, jeho výroky, správy a prejavy boli jednoduché a napriek tomu hlboké vo svojom filozofickom význame.Číst dál →

Anekdoty zo života KIM ČONG ILA: „Ó, Kórea, učiním Ťa slávnou“

Súdruh Kim Čong Il, počas svojho prvého dňa na Kim Ir Senovej univerzite – 1. septembra 1960 – vystúpil na kopec Rjongnam, nachádzajúci sa nad školským areálom, sprevádzaný niektorými jeho spolužiakmi.

Ranné slnko nad riekou Tedong presvitalo cez husté krovie a hladilo zlatými lúčmi zelenú trávu.

Súdruh Kim Čong Il s rukami vbok a telom osvetleným rannou žiarou sa pozrel dolu na hlavnú budovu univerzity.

Po chvíli dojatým hlasom povedal:
„Prevzatie zodpovednosti za kórejskú revolúciu a rozvíjanie veci vodcu z jednej generácie na ďalšiu je našou vznešenou povinnosťou voči dejinám, revolúcii, krajine a ľudu. Učiniť Kóreu, krajinu veľkého slnka, slávnou po celé veky – to je moja neochvejná viera a vôľa.“Číst dál →

Anekdoty zo života KIM ČONG ILA: 151 zákrut na horu Osong

Jedného augustového dňa v roku 1998 navštívil veľký vodca súdruh Kim Čong Il frontovú jednotku Kórejskej ľudovej armády umiestnenú na hore Osong vo výške 1 000 m nad morom. Hora má strmé skalné zrázy a hlboké údolia.

Nepriateľské stanovište bolo len čo by kameňom dohodil.

Veľký vodca sa chystal na cestu k jednotke, keď ho funkcionári, ktorí ho sprevádzali, požiadali, aby tak neurobil:
„Najvyšší veliteľ, cesta bola na viacerých miestach zmytá silným dažďom. Preto odložte plán, kým nebude opravená. Urobte, prosím, aspoň raz, o čo Vás žiadame.“Číst dál →

Anekdoty zo života KIM ČONG ILA: Vyznamenanie pre statočných vojakov

Ráno 18. augusta 1976 sa v spoločnej bezpečnostnej zóne v Pchanmundžome objavil americký strážny dôstojník a desať vojakov v džípe a ťažkom nákladnom automobile a začali rúbať topoľ stojaci na strane KĽDR. Hliadky Kórejskej ľudovej armády sa ich rutinne snažili zastaviť a varovať, že keďže strom bol v oblasti pod kontrolou strany KĽDR, mali by vopred dostať súhlas strany KĽDR, ak musia strom zoťať. Načo sa americkí vojaci vrhli na vojakov KĽA, držiac sekery a volajúc posily.

Štyria rozzúrení členovia hliadky KĽA, ktorí boli nútení bojovať proti viac ako 40 nepriateľským vojakom, odhodili sekery, zabili dvoch amerických dôstojníkov a zranili niekoľko ďalších. Yankeeovia v panike vzali nohy na plecia. To vyvolalo Pchanmundžomský incident, o ktorom sa v tom čase rozprávalo po celom svete.Číst dál →

Anekdoty zo života KIM ČONG ILA: Smiech na brehu rieky

V rámci poskytovania terénnych pokynov v provincii Južný Hamgjong navštívil súdruh Kim Čong Il elektráreň Čangdžingang.

Keď sa blížil k priehrade pri výrobni č. 5, videl, ako sa niektorí robotníci lopotia okolo traktora pri rieke.
Prišiel k nim a spýtal sa, čo robia. Jeden z nich odpovedal, že nakladajú kamene, aby spevnili priehradu. Prikývol a povedal, že by mali priehradu udržiavať v dobrom stave, aby bola pevná a mali by mechanizovať únavné práce, ako je prenášanie kameňov.

V tom okamihu niekto zakričal: „Pstruh, húf pstruhov!“
Húfy pstruhov stúpali riekou. Mladý muž sa prikradol k brehu a keď sa ryby priblížili, vrhol sa do vody, aby chytil tú najväčšiu.Číst dál →

Anekdoty zo života KIM ČONG ILA: Inteligentná továreň

29. júla 2010 poskytoval veľký vodca súdruh Kim Čong Il terénne pokyny v továrni v meste Kanggje v provincii Čagang, ktorú navštívil sedem rokov predtým.

Pred horizontálnym hydraulickým lisom funkcionár závodu povedal: Toto je stroj, ktorý ste videli počas predchádzajúcej návštevy. V tom čase bol manuálne ovládaný, ale teraz bol upravený na CNC stroj. Výsledkom je, že pracovníci boli oslobodení od tvrdej, únavnej práce. Obrobky sa spracúvajú jediným stláčaním klávesov a efektívnosť výroby vzrástla 2,5-krát.Číst dál →

Anekdoty zo života KIM ČONG ILA: Nekonečný výskum

V júli 2001 drahý vodca súdruh Kim Čong Il cestoval vlakom do Ruskej federácie.

Prišiel do jedálenského oddielu hodnú chvíľu popoludní, pretože bol zaujatý svojou prácou. Vidiac funkcionára, ktorý pozeral z okna, spýtal sa ho, nad čím premýšľa.

Po tom, čo funkcionár narýchlo privítal vodcu, odpovedal, že premýšľa nad tým, ako plniť úlohu, ktorú mu súdruh Kim Čong Il zadal predchádzajúci deň.

Súdruh Kim Čong Il mu povedal, že u funkcionárov je dobrým zvykom hlboko premýšľať a zisťovať, čo chýba, skôr ako sa niečím začnú zaoberať. Potom ho pozval na obed, sadol si vedľa neho a opýtal sa ho, o čom premýšľal počas niekoľkých dní cesty z Chasanu.Číst dál →

Anekdoty zo života KIM ČONG ILA: Generál a ľudia

Dňa 7. júla 1995, jeden deň pred slávnostným otvorením vtedajšieho Pamätného paláca Kumsusan, mnohí ľudia pracovali na vytvorení zelenej plochy pozdĺž cesty medzi stanicou metra a pamätným palácom.

Šedovlasí muži, deti s červenými šatkami zviazanými okolo krku a študenti ošetrovali stromy a kvety, zametali cestu, zalievali kvety v parku, rezali konáre a kosili trávnik. Ako tak pracovali, zrazu sa objavila električka prechádzajúca po novo položených koľajniciach vedúcich k palácu. Niektorí prestali pracovať a pozreli sa na električku.

– „Generál je v električke!“
– „Hurá! Hurá!“ 

Po výkrikoch nasledovalo búrlivé skandovanie a ľudia utekali popri pohybujúcej sa električke. Mladí ľudia, ženy, deti i starí muži utekali popri nej, aby videli svojho drahého vodcu.Číst dál →

Anekdoty zo života KIM ČONG ILA: Horúci prameň

Jedného dňa v júli 1976, súdruh Kim Čong Il, ktorý si práve vychutnával východ slnka nad horou Pektu, povedal svojim funkcionárom, že navštívi horúci prameň Negok.

Funkcionári boli v rozpakoch, nevediac, čo majú robiť, pretože ak by okamžite odišiel k horúcemu prameňu, zmeškal by raňajky.

Keď ho funkcionár požiadal, aby išli pozrieť na horúci prameň po raňajkách v Samdžijone, súdruh Kim Čong Il povedal, že po výstupe na horu Pektu je pripravený vynechať niekoľko jedál.Číst dál →

Anekdoty zo života KIM ČONG ILA: Špičkové zdravotnícke vybavenie

Koncom júna 1981 navštívil veľký vodca súdruh Kim Čong Il, počas poskytovania terénnych pokynov v Hamhungu, novovybudovanú Provinčnú preventívnu zubnú nemocnicu Južný Hamgjong.

V ošetrovni videl viacúčelové zubárske kreslo. Prechádzal po zvyšku nemocnice a povedal, že v Pchjongjangu ešte nebola postavená žiadna takáto moderná zubná nemocnica a že vybudovanie tejto nemocnice v meste Hamhung, ktoré je obývané veľkým počtom pracovníkov, je naozaj chvályhodné.Číst dál →

Anekdoty zo života KIM ČONG ILA: „Nariaďujem“

Na začiatku roku 1993 Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu na podnet Spojených štátov požiadala o „špeciálnu inšpekciu“ jadrového vývoja zo strany KĽDR, presnejšie o „špeciálnu inšpekciu“ vojenských lokalít. Súčasne Spojené štáty oznámili, že obnovia provokačné vojenské cvičenia Team Spirit s južnou Kóreou. Tento vývoj opäť dohnal situáciu na Kórejskom polostrove na pokraj vojny.

Celý svet s hlbokými obavami sledoval, ako sa KĽDR vyrovná s vážnou situáciou.Číst dál →

Anekdoty zo života KIM ČONG ILA: Náhoda alebo nevyhnutnosť

Vo februári 1963 navštívil súdruh Kim Čong Il, sprevádzajúc súdruha Kim Ir Sena, prednú líniu v západnom sektore frontu a neskôr ešte niekoľkokrát navštívil tamojšie vojenské jednotky.

7. februára 2001, po 38 rokoch, tam prišiel znova. V ten deň skontroloval ženskú jednotku.

Osvetovým dôstojníkom jednotky bola dcéra vojaka, ktorého súdruh Kim Ir Sen stretol 7. februára pred 38 rokmi pri kontrole spomínaných jednotiek. Počas rozhovoru s vojakom, ktorý pochádzal z okresu Čchangsong, sa ho súdruh Kim Ir Sen spýtal na jeho rodisko a vek, ako aj na podiel zo žatvy, ktorý jeho rodina dostala pred tým, ako vstúpil do armády. Roky po jeho odchode do výslužby začala jeho dcéra slúžiť v jednej z týchto jednotiek na prednej línii.Číst dál →

Anekdoty zo života KIM ČONG ILA: Pre zostavovačku ložísk

28. januára 2000 navštívil veľký vodca súdruh Kim Čong Il továreň na výrobu ložísk. Prechádzajúc dielňou sa zastavil pri pracovnom stole, kde žena obratne rozmiestňovala kovové guličky medzi vonkajšie a vnútorné krúžky. Funkcionár továrne mu povedal, že žena tvrdo pracuje na tejto pozícii viac ako desať rokov od doby, keď skončila školu.

Súdruh Kim Čong Il pochválil zručnosť robotníčky a spýtal sa jej, ako môže vložiť presný počet guličiek bez toho, aby ich videla.Číst dál →

Anekdoty zo života KIM ČONG ILA: Usmievavé dievča

6. januára 1964 bolo dievča zodpovedné za nahrávanie zvuku v Kórejskom filmovom štúdiu ponorené do práce.
Keď začula niekoho pri dverách, otočila hlavu.
Do miestnosti vstúpil mladý muž.
Pozdravila cudzinca miernym úklonom.

„Prišiel som tu nahrávať filmovú hudbu,“ povedal.
Dievča povedalo chvejúcim sa hlasom, že najprv musí dostať povolenie.Číst dál →

Anekdoty zo života Kim Čong Ila: Ospravedlňte sa robotníkom!

24. decembra 2008 sa veľký vodca súdruh Kim Čong Il počas návštevy Oceliarskeho komplexu Čchollima zastavil v robotníckej kantíne.

Povedal, že je spokojný, keď vidí, že robotníkom je podávaná minerálna voda a výživné jedlá.

Zrazu zmraštil tvár a uviedol, že teplota v jedálni je nízka a je mu zima. Potom povedal:
„Nie je dobré, ak robotníci jedia v takom studenom prostredí, nech sú jedlá akokoľvek dobré. Ste na omyle, ak ste si mysleli, že ste urobili všetko, pretože ste museli vidieť, že robotníci jedia v chladnej miestnosti.“Číst dál →

Anekdoty zo života Kim Čong Ila: Požehnaný vojakmi

Dňa 1. decembra 1996 navštívil veľký vodca súdruh Kim Čong Il 105. soulskú Rju Kjong Suovu gardovú tankovú divíziu Kórejskej ľudovej armády, aby si pozrel tréning tankistov.

Vyšiel na pozorovacie stanovište a prezrel si cvičisko, na ktorom sa víril sneh.

Dôstojník divízie ukazoval na horúce vyhrievané kamene roztrúsené na podlahe pozorovacieho stanovišťa a povedal, že ich priniesli vojaci. Generál, veľmi dojatý, sa na ne upriamene pozeral a chválil vojakov.

Cvičenie začalo.

Čím viac času prešlo, tým viac búrka zúrila.

Na pozorovacom stanovišti bolo mrazivo.Číst dál →

Anekdoty zo života Kim Čong Ila: „Trojbodový veliteľ“

27. novembra 2007 drahý vodca súdruh Kim Čong Il vykonával inšpekciu jednotky KĽA. V kasárenskej hale pozorne študoval tabuľu o histórii jednotky, visiacu na chodbe.

Ukazujúc na fotografiu veliteľa, pripomenul politický komisár jednotky drahému vodcovi, že pred desiatimi rokmi, keď kontroloval vojenskú univerzitu, bol kadetom a urobil trojbodový hod na basketbalovom zápase.Číst dál →

Anekdoty zo života Kim Čong Ila: Konopné šaty a vlnený oblek

Nasledujúce sa stalo 12. novembra 2006, keď súdruh Kim Čong Il navštívil nový obchod s kompresormi v strojárenskom komplexe Rjongsong.

So žiarivým úsmevom na tvári sledoval model CNC sústruhu Kusong 6A. Funkcionár komplexu mu povedal, že všetci operátori majú radi stroje domácej výroby, pretože spracovávajú obrobky pomocou počítačových programov. Súhlasne prikyvujúc, drahý vodca povedal, že je dobré zaviesť NC zariadenia do desiatok strojov.Číst dál →

Anekdoty zo života Kim Čong Ila: V kúpeľnom stredisku

14. novembra 2006 drahý vodca súdruh Kim Čong Il navštívil kúpeľné stredisko pre poľnohospodárov v okrese Hamdžu.

Na nádvorí pozoroval budovy postavené v popredí borovicového hája.

Po hodnej chvíli sa opýtal funkcionára, či tam býva veľa snehu.

„Nie moc veľa,“ odpovedal.

Spýtal sa ho, prečo boli budovy pokryté stanovou strechou.

Poznamenajúc, že podobné budovy videl aj na iných miestach, drahý vodca uviedol, že pri stavbách by mali byť zachovávané miestne prvky a stanová strecha je európsky štýl.Číst dál →