Skip to content

Anekdoty zo života KIM ČONG ILA: Pieseň spievaná v troch jazykoch

V júni 1971, keď v Kórei prebiehali prípravy na vystúpenie na počesť VI. Zjazdu Zväzu socialistickej pracujúcej mládeže (dnes Kimirsensko-kimčongilský socialistický zväz mládeže), si súdruh Kim Čong Il zavolal hudobného dramaturga.

Povedal mu, že počul, že na predstavenie boli vybrané kórejské piesne a spýtal sa, či existujú nejaké plány zahrnúť aj zahraničné piesne. Hudobný dramaturg mu nemohol odpovedať, pretože také plány nemal.

Súdruh Kim Čong Il povedal, že keďže na zjazde sa zúčastní mnoho zahraničných delegácií a delegátov, bolo by dobré pripraviť Pieseň Svetovej demokratickej mládeže, ktorú pravdepodobne budú poznať všetci účastníci. Navrhol tiež, aby sa tri strofy piesne spievali v troch cudzích jazykoch – angličtine, francúzštine a španielčine.

Predstavenie sa konalo za prítomnosti veľkého vodcu súdruha Kim Ir Sena.
Speváčky z Kórey spievali tri verše Piesne Svetovej demokratickej mládeže v angličtine, francúzštine a španielčine; anglicky hovoriaci mladí ľudia sa k nim pripojili pri prvej strofe, francúzsky  hovoriaci pri druhej a španielsky hovoriaci pri tretej strofe.

Keď skončila pieseň, všetci účastníci požadovali prídavok.
Speváčky zopakovali pieseň a stalo sa to isté.
Pieseň spievaná v rôznych jazykoch zvýšila politický význam zjazdu.