Skip to content

60 let soudruha Dermota Hudsona

20. července 2021 oslavil 60. narozeniny vážený soudruh RSDr. Dermot Hudson z Londýna, přední aktivista britských a mezinárodních organizací přátelství s Korejskou lidově demokratickou republikou.

Soudruh Dermot Hudson je dlouholetým bojovníkem mezinárodního komunistického a dělnického hnutí a od 80. let vedoucím činitelem mezinárodního hnutí přátelství se socialistickou Koreou. Od roku 1992 mnohokrát navštívil lidovou Koreu a napsal řadu knih a statí a přednesl mnoho projevů popularizujících její politiku. Patří k organizátorům akcí na podporu socialistické Koreje ve Spojeném království i v zahraničí. Za své zásluhy byl oceněn Řády přátelství Korejské lidově demokratické republiky 1. a 2. stupně a titulem doktora sociálně-politických věd KLDR.
 

 

Členové Společnosti česko-korejského přátelství Pektusan a České skupiny pro studium a uskutečnění myšlenky čučche se připojují k dlouhé řadě gratulantů soudruhu Hudsonovi z celého světa. Někteří naši funkcionáři měli tu čest osobně se setkat a jednat se soudruhem Dermotem Hudsonem a poznat ho jako skvělého revolucionáře, bezmezně oddaného věci světové socialistické revoluce. Přejeme váženému soudruhu Hudsonovi pevné zdraví a mnoho úspěchů v dalším boji za věc socialismu a spravedlivého míru.

 

Na svých stránkách jsme zveřejnili řadu překladů statí soudruha Dermota Hudsona včetně recenze jedné z jeho znamenitých knih.

 

Recenze knihy Dermota Hudsona „Cesty do Koreje, země čučche“