Skip to content

Státní pohřeb soudruha Hjon Čchol He


 
Pchjongjang 23. května čučche 111 (2022) (KCNA) – 22. května dopoledne se v “Domě kultury 25. dubna” uskutečnil obřad vynesení rakve zesnulého hlavního poradce Ministerstva obrany Korejské lidově demokratické republiky, maršála Korejské lidové armády soudruha Hjon Čchol He.

Generální tajemník Korejské strany práce a předseda pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky vážený soudruh Kim Čong Un se zúčastnil státního pohřbu.

Přítomni byli členové výboru pro státní pohřeb, mezi nimi členové prezídia politbyra Ústředního výboru Korejské strany práce soudruzi Čche Rjong He, Čo Jong Won, Kim Tok Hun, Pak Čong Čchon a Ri Pjong Čchol, členové a kandidáti politbyra ÚV strany, členové Ústřední vojenské komise KSP, velitelský štáb Ministerstva obrany a rodinní příslušníci zesnulého.

Soudruh Kim Čong Un, stěží potlačující smutek ze ztráty neochvějného revolucionáře, nejváženějšího revolučního předchůdce a veterána naší armády, společně se členy prezídia politbyra ÚV osobně rakev zesnulého vynesl z pohřební síně.

Čestná stráž na znamení úcty všech vojáků Korejské lidové armády slavnostně přikryla rakev posvátným praporem slávy, státní vlajkou KLDR.

Automobil s rakví zesnulého projel před kolonou s vojenskými prapory Korejské lidové armády a čestnou stráží salutující zesnulému soudruhu Hjon Čchol He a za doprovodu motocyklů vyjel na ulici.

Četní vojáci Korejské lidové armády a obyvatelé hlavního města, stojící v zástupech podél ulic, s hlubokým zármutkem vyprovázeli oddaného bojovníka, který po celý život bezvýhradně podporoval stranu a vůdce jako revoluční velitel a vzorný vlastenec, jenž dal vše pro blaho vlasti a lidu.

 


 

22. května odpoledne se na čestném pohřebišti vlastenců v v Sinmi-ri uskutečnilo slavnostní rozloučení s hlavním poradcem Ministerstva obrany KLDR, maršálem KLA soudruhem Hjon Čchol He.

Po oznámení zahájení rozlučkového obřadu byla slavnostně zahrána státní hymna KLDR.

Člen prezídia politbyra Ústředního výboru Korejské strany práce, tajemník ÚV strany soudruh Pak Čong Čchon přednesl smuteční projev.

Poté se konal obřad uložení ostatků zesnulého soudruha Hjon Čchol He.

Soudruh Kim Čong Un s hlubokým zármutkem z rozloučení se vzácným veteránem revoluce, kterého si z celého srdce vážil a o kterého se nadevše staral, zasypal ostatky zesnulého zeminou.

Členové státního pohřebního výboru a rodinní příslušníci zesnulého zasypali ostatky zesnulého zeminou.

Za zvuku hudby byl ke hrobu položen věnec jménem soudruha Kim Čong Una.

Věnce byly také položeny jménem Ústředního výboru Korejské strany práce, Ústřední vojenské komise KSP, prezídia Nejvyššího lidového shromáždění KLDR a vlády KLDR.

Soudruh Kim Čong Un spolu se všemi účastníky rozlučkového obřadu uctil památku zesnulého soudruha Hjon Čchol He, který svým revolučním životem a nesmrtelnými zásluhami silně podporoval náš velký stát.

 

 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp