Skip to content

Plakáty k protiepidemické kampani

Pchjongjang 23. května čučche 111 (2022) (KCNA) – Umělecké studio Mansude vytvořilo nové plakáty s různými tématy, které mocně pozvedají všechen lid k boji proti zhoubné pandemii.

Plakát „Svým přesvědčením, vůlí a jednotou překonáme současnou zdravotní krizi a spolehlivě ochráníme blaho vlasti a lidu!“ odráží záměr naší strany posílit přesvědčení celého lidu a veškeré sloužící mužstvo ke zdvojnásobení velké síly k vítěznému ukončení protiepidemické kampaně.

Plakáty intenzivně odrážejí neotřesitelnou připravenost a vůli bojovníků vojenského zdravotnictví Korejské lidové armády řídit vítěznou protiepidemickou kampaň na základě mimořádného rozkazu Ústřední vojenské komise strany. Reflektují také požadavek neustálého a vytrvalého boje za uskutečnění linie strany pro všestranný rozvoj socialismu.

Nechybějí ani plakáty odrážející velké nadšení našeho lidu pro další projevy vynikající vysoké morálky a lidské náklonnosti v dnešní těžké protiepidemické kampani a také myšlenku nezbytnosti důsledně dodržovat požadavky maximálního nouzového protiepidemického systému.
 

 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp