Skip to content

Porada politbyra Ústředního výboru Korejské strany práce


 
Pchjongjang 21. května čučche 111 (2022) (KCNA) – Politbyro Ústředního výboru Korejské strany práce svolalo na 21. května poradu do sekretariátu Ústředního výboru strany a projednalo otázky související se zefektivněním a dalším zlepšením stávající státní prevence epidemií a s přípravami na 5. plénum 8. Ústředního výboru strany.

Setkání předsedal generální tajemník Korejské strany práce vážený soudruh Kim Čong Un.

Zúčastnili se členové prezídia politbyra ÚV KSP a členové a kandidáti členství politbyra ÚV strany. Jako pozorovatelé byli přítomni funkcionáři státní oblasti mimořádného protiepidemického boje a vedoucí funkcionář ministerstva zdravotnictví.

Politbyro vyslechlo zprávu Státního mimořádného protiepidemického velení o situaci se šířením pandemie k 20. květnu.

Jednání především diskutovalo otázku dalšího efektivního řešení a provádění protiepidemické politiky strany a státu v souladu s tím, že celková situace šíření pandemie v zemi je stabilně kontrolována a utlumována.

Politbyro vyhodnotilo, že v souladu s rozhodnutím a směrnicí ÚV strany o přechodu státního protiepidemického systému na maximální nouzový protiepidemický systém byl zahájen celostátní protiepidemický boj, který má názorně demonstrovat celému světu sílu a ducha hrdinné Koreje v boji proti zhoubné pandemii, v důsledku čehož je na velké části území udržován stabilní stav, celostátní šíření pandemie je postupně omezováno, počet uzdravených se zvyšuje a počet úmrtí znatelně klesá.

Vážený soudruh generální tajemník shrnul a analyzoval devítidenní protiepidemickou práci po zahájení protiepidemické války proti zhoubnému viru.

Soudruh generální tajemník ocenil současný pozitivní trend v nouzové protiepidemické práci státu a řekl, že úspěchy v dnešní protiepidemické kampani jsou výsledkem správného vedení naší strany, ideologické a politické převahy, organizovanosti a jednoty vlastní našemu socialistickému systému.

Vyzval k vynaložení velkého úsilí na ochranu zdraví a životů lékařských pracovníků, rozvoj komunistické morálky a krásných rysů jako důstojné atmosféry naší společnosti a posílení vlastenecké, kolektivistické a socialistické výchovy, abychom dosáhli velkého vítězství ve všelidové kampani proti zhoubnému viru.

Poukázal na důležité záležitosti související s úlohou a bezprostředními úkoly pro oblast jurisdikce, prokuratury a veřejné bezpečnosti.

Porada projednala zřízení regionálních léčebných center, jejichž hlavním úkolem je provádět pozorování a řídit lékařskou práci pro zvládnutí pandemie a provádět rovnoměrné rozložení zdravotnických sil v celostátním měřítku, zřizovat střediska a základny pro distribuci léků v Pchjongjangu, ve všech provinciích, obvodech a okresech, zlepšení účinnosti, rychlosti a bezpečnosti dodávek léků, aktivní využívání účinných korejských léků při léčbě, zvýšení produktivity farmaceutických továren a zvýšení rozmanitosti základních a rezervních léčiv a přijetí zásadních opatření k dalšímu posílení materiálně technické základny zdravotní péče. Poté byla přijata příslušná politická opatření.

Poté se na poradě diskutovalo vyslání technických poradních skupin do všech provincií za účelem komplexního posouzení stavu provádění politiky strany a státu pro první polovinu roku 2022 v rámci příprav na 5. plénum 8. Ústředního výboru strany.

Na jednání politbyra bylo rozhodnuto zorganizovat technické poradní skupiny zahrnující členy prezídia politbyra a tajemníky ÚV strany, ale i pracovníky příslušných oddělení ÚV strany, nezbytné členy vlády a oblasti spravedlnosti a státního zastupitelství. Byly rozděleny oblasti, kde budou příslušné skupiny působit, a jejich úkoly a provedeny konkrétní organizační práce.
 


 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp