Skip to content

Nová část Pchjongjangu charakterizuje ideál naší strany „lidové masy nade vše“ a vrchol prudkého rozvoje architektury orientované na čučche

Vážený soudruh KIM ČONG UN přestřihl rudou stuhu symbolizující slavnostní dokončení výstavby terasovité rezidenční čtvrti na nábřeží řeky Potchong

 

Pchjongjang 14. dubna čučche 111 (2022) (KCNA) – 13. dubna se uskutečnilo slavnostní dokončení terasovité rezidenční čtvrti na nábřeží řeky Potchong.

Slavnosti se zúčastnil generální tajemník Korejské strany práce a předseda pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky vážený soudruh Kim Čong Un.

 

 
Přítomni byli člen prezídia politbyra Ústředního výboru Korejské strany práce a tajemník pro organizační záležitosti ÚV strany soudruh Čo Jong Won, člen prezídia politbyra ÚV KSP a místopředseda Komise pro státní záležitosti KLDR a předseda vlády soudruh Kim Tok Hun.

Kromě nich se zúčastnili tajemník ÚV KSP soudruh Ri Il Hwan, vedoucí tajemník městského výboru KSP v Pchjongjangu soudruh Kim Jong Hwan, první zástupce vedoucího oddělení ÚV KSP soudruh Ri Hi Jong, pracovníci ÚV strany, zaměstnanci ministerstev a ústředních institucí, stranických a vládních orgánů v hlavním městě, pracovníci jednotek odpovědných za stavební práce, budovatelé, zasloužilé osobnosti a jejich rodinní příslušníci, kteří se přestěhují do čtvrti Kjongru-dong, a další obyvatelé Pchjongjangu.

Jakmile se vážený soudruh Kim Čong Un dostavil na místo obřadu, byl odpálen ohňostroj a také bouřlivé provolávání “Hurá!” otřáslo dubnovou jarní oblohou.

Slavnostně zazněla hymna KLDR.

Člen prezídia politbyra ÚV KSP a tajemník pro organizační záležitosti ÚV strany soudruh Čo Jong Won přednesl projev k dokončení stavby.

Vážený soudruh Kim Čong Un přestřihl rudou inaugurační stuhu.

V tu chvíli se ozvalo hromové jásání “Hurá!” a rozléhalo se po celém místě slavnosti spolu s odpáleným ohňostrojem a vypuštěnými nesčetnými balónky, které nádherně zdobily oblohu nad řekou Potchong, kde byla vytvořena nová legenda o lásce k lidu v éře Strany práce.

Po obřadu si zasloužilí lidé a jejich rodiny, kteří budou bydlet ve čtvrti Kjongru-dong, prohlédli společně s obyvateli města obytné budovy.

 


 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp