Skip to content

Nesmrtelné zásluhy o socialistické hnutí

Pchjongjang, 30. srpna čučche 107 (2018) (Rodong sinmun) – Korejská strana práce (KSP) důsledně vedla věc nezávislosti lidových mas a věc socialismu k vítězství jako lokomotiva doby, a to jak v době, kdy světové socialistické hnutí získávalo vítězství za vítězstvím, tak když čelilo tvrdým zkouškám. KSP moudře vedla korejský lid na cestě nezávislosti a socialismu, nesouc odpovědnost za osudy lidu, revoluce a země, a také úctyhodně splnila své poslání a převzala odpovědnost za osud věci nezávislosti lidu a světového socialistického hnutí.

 

Socialismus se zhroutil bez jediného výstřelu v různých zemích koncem osmdesátých či počátkem devadesátých let – to byla tragická situace zaviněná manévry imperialistů a renegátů socialismu. Využívajíce chaos ve světovém socialistickém hnutí, imperialistické reakční síly často popisovaly „konec“ socialismu jako dějinnou nevyhnutnost, směřujíce přední oddíl invaze a zardoušení do KLDR.

Žádná pokroková politická strana, politik a teoretik nezasadili pádný úder sofismu dějinných reakcionářů a nepokročili ve vědeckém názoru na socialismus. Pouze velký vůdce soudruh Kim Ir Sen a velký vůdce soudruh Kim Čong Il, kteří založili a vedli KSP, dokázali rozhodně rozbít sofismus nepřátel a vštípit vědeckou správnost socialismu a nevyhnutelnost jeho vítězství pokrokovým lidem světa.

V průběhu tvrdého, ​​ale posvátného boje KSP před celým světem plně prokázala, že je vůdcem věci nezávislosti lidových mas, věci socialismu.

 

 

Kim Kjong Čchol,

Rodong sinmun (Noviny práce), http://www.rodong.rep.kp

fotografie z časopisu Korea today (Korea dnes) č. 747, 9 / čučche 107 (2018)