Skip to content

Dokončena přehrada Pchalhjang vodní elektrárny Orangčchon

Pchjongjang, 5. prosince čučche 108 (2019) (KCNA) – Přehrada Pchalhjang vodní elektrárny Orangčchon byla bezchybně dokončena.

Přehrada Pchalhjang vybudovaná v oblasti Orangčchon je skvělým dílem soběstačnosti, postaveným budovateli, kteří překonali mnohonásobné obtíže a překážky při provádění pokynů velkého vůdce soudruha Kim Ir Sena a velkého vůdce soudruha Kim Čong Ila a politiky strany.

Vážený nejvyšší vůdce soudruh Kim Čong Un se na místě seznámil s elektrárnou Orangčchon, když byla stavba téměř pozastavena, a postaral se o to, aby byla přijata revoluční opatření k naléhavému dokončení stavby. Projevil důvěru v obyvatele a budovatele provincie Severní Hamgjong a vedl je k vytvoření nových zázraků a výkonů.

Dokončení gigantické přehrady Pchalhjang otevřelo jasný výhled na urychlení dokončení elektrárny Orangčchon, rozsáhlého vodního díla, což umožní dosáhnout obrovského pokroku v řešení napjatého problému nedostatku elektřiny v zemi a oživení ekonomiky provincie Severní Hamgjong.

 

 

Slavnostní zahájení provozu přehrady Pchalhjang vodní elektrárny Orangčchon se konalo 4. prosince. Obřadu se zúčastnil člen prezídia politbyra Ústředního výboru Korejské strany práce, místopředseda Komise pro státní záležitosti KLDR, místopředseda Ústředního výboru strany soudruh Pak Pong Džu. Dále byl přítomen člen politbyra Ústředního výboru KSP, člen Komise pro státní záležitosti KLDR a předseda vlády soudruh Kim Če Rjong.

Mezi účastníky slavnosti byli místopředseda Ústředního výboru KSP soudruh O Su Jong, místopředseda vlády soudruh Tong Čong Ho, předseda provinčního výboru KSP Severního Hamgjongu soudruh Ri Hi Jong, ministr železnic Čang Hjok, ministr státní kontroly výstavby soudruh Kwon Song Ho, příslušní funkcionáři, důstojníci a mužstvo Korejské lidové armády, budovatelé, zaměstnanci elektrárny a pracující lid provincie.

 

 

Soudruh Kim Če Rjong přednesl projev po dokončení stavby. Poznamenal, že velký vůdce a velký generál již dávno předložili velkolepou myšlenku na vybudování vodní elektrárny v oblasti Orangčchon s bohatými vodními zdroji, určili místo přehrady Pchalhjang a bojovali za dokonalou výstavbu vodní elektrárny jako stavby trvalé hodnoty. Zdůraznil, že velká důvěra a energické vedení váženého soudruha nejvyššího vůdce, který vedl budovatele vodní elektrárny Orangčchon k vytvoření nových výkonů, se staly zdrojem obrovské síly při stavbě přehrady.

Uvedl, že budovatelé a obyvatelé provincie Severní Hamgjong považovali výstavbu přehrady za přední linii v boji za plnění pokynů vůdců a obrany politiky strany s vědomím smrtelného rizika a prokázali pracovní úspěchy v bojovém duchu soběstačnosti.

Vyzval všechny funkcionáře, členy strany a ostatní pracující k bezchybnému splnění cílů pětileté strategie hospodářského rozvoje státu a vytváření nepřetržitých inovací silou spolupráce vojska a lidu ve výstavbě vodní elektrárny Orangčchon.

Po projevu soudruh Pak Pong Džu přestřihl pásku, aby zahájil provoz.

Po slavnostním dokončení stavby si kádry strany a vlády prohlédly dokončenou pchalhjangskou přehradu a spolu s účastníky sledovaly vystoupení sboru členů úderné brigády a dobrovolníků „Píseň věrnosti, rozléhající se v údolí přehrady k oddané obraně vůdce“.

 


 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp