Skip to content

Další provinční shromáždění ke splnění úkolů 5. pléna 7. ÚV KSP

Pchjongjang, 9. ledna čučche 109 (2020) (KCNA) – 9. ledna se v provinciích Jižní Pchjongan, Jižní Hwanghe, Severní Hwanghe a Čagang konala shromáždění k důslednému splnění programových úkolů stanovených na 5. plenárním zasedání 7. Ústředního výboru Korejské strany práce. Zúčastnili se jich funkcionáři místních stranických a mocenských orgánů, organizací pracujícího lidu, podniků, družstev a vysokých škol a pracující lid a studenti.

Na shromážděních byly předneseny projevy odhodlání. Řečníci zdůraznili, že zpráva váženého nejvyššího vůdce soudruha Kim Čong Una na 5. plenárním zasedání 7. Ústředního výboru KSP je nesmrtelným skvělým programem, který nám umožňuje urychleně provádět skvělou práci znásobení bohatství a síly a samostatné dosažení rozkvětu. Myšlenky a linie strany pro bitvu o čelní průlom všech obtíží, které brání našemu pokroku, stonásobně zvyšují vášeň pro revoluci a vášeň pro boj a povzbuzují k novým zázrakům a výkonům, poznamenali.

Vyzvali všechny, aby povstali jeden muž k mohutnému a posvátnému boji za otevření široké cesty našeho příkladného socialismu s nezlomným přesvědčením o jistém vítězství a vysokým duchem ke zvyšování bohatství a moci země a rozkvětu dosaženého vlastními silami pod vedením váženého soudruha nejvyššího vůdce.

Na shromážděních byla přijata usnesení. Poté následovaly masové manifestace.

  

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp