Skip to content

Naše revoluční ozbrojené síly věrné vedení strany jsou neporazitelné

Pchjongjang, 25. dubna čučche 109 (2020) (KCNA) – Noviny Rodong sinmun (Noviny práce) 25. dubna zveřejnily úvodník u příležitosti významného dne, kdy velký vůdce soudruh Kim Ir Sen vytvořil Korejskou lidovou revoluční armádu.

V článku je uvedeno následující:

Vytvoření prvních revolučních ozbrojených styl čučchejského typu 25. dubna čučche 21 (1932) umožnilo konec dějin utrpení národa a ozbrojenou záruku velké věci osvobození vlasti. Tehdy začala neporazitelná historie a tradice naší revoluce.

 

Vytváření revolučních ozbrojených sil, nekonečně oddaných myšlence a věci strany, je nesmrtelnou zásluhou velkých vůdců o vlast a lid. Posilování a rozvoj našich revolučních ozbrojených sil v ozbrojené síly strany v souladu s jejich revoluční povahou je pevnou vůlí váženého nejvyššího vůdce soudruha Kim Čong Una.

Naše revoluční ozbrojené síly, založené a rozvinuté na základě velké myšlenky, dnes ukazují velkolepý vzhled jediné politicky a ideologicky silné armády na světě.

Naše revoluční ozbrojené síly jsou prvním úderným oddílem, který ve všech ohledech chrání vedoucí autoritu strany a hájí věhlas strany a nekonečně věrně slouží jejímu vedení, což je hrdou tradicí našich revolučních ozbrojených sil.

Naše revoluční ozbrojené síly se staly nejelitnější a nejsilnější revoluční armádou, která si osvojila všemocnou kimirsensko-kimčongilskou strategii a taktiku, ovládla odvážnou metodu útoku a dokonalou připravenost k praktickým bojovým operacím skutečné války.

Úvodník zdůrazňuje, že díky revolučním ozbrojeným silám, které jsou nekonečně oddány myšlence a věci strany, čekají naši vlast a revoluci na cestě vpřed jen vítězství a sláva.

 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp