Skip to content

Shromáždění odsuzující “přeběhlíky”

Kangso, 8. června čučche 109 (2020) (KCNA) – Členové Svazu zemědělských pracovníků Koreje a zemědělští pracovníci se 8. června shromáždili na náměstí Domu třídního vzdělávání v obci Susan-ri v okrese Kangso, aby odsoudili činy jihokorejských orgánů a „přeběhlíků ze severu“ namířené proti KLDR.

Shromáždění se zúčastnil předseda Ústředního výboru Svazu zemědělských pracovníků Koreje soudruh Kim Čchang Jop, funkcionáři svazu a zemědělští pracovníci.

 

Řečníci odsoudili zvěrstva bezohledného rozptýlení letáků proti KLDR, kterých se dopustila neodpustitelná lidská spodina, a uvedli, že v zemědělských družstvech po celé zemi zaznívá hněv proti jihokorejským orgánům, které se k tomu připojily a povzbuzovaly pobuřování spodiny.

Bezohledné činy spáchané špinavou spodinou a nečestná shovívavost jihokorejských orgánů jsou neodpustitelným závažným zločinem.

Řečníci vyjádřili odhodlání, že se stanou skutečnými venkovskými revolucionáři, kteří budou bránit socialismus a revoluci zvýšenou produkcí rýže a novátorstvím v současném zemědělství s myšlenkou nemilosrdné odplaty všem nepřátelům, kteří ostří meče proti nám, a že budou mít na paměti hořké ponaučení v masakrů v Sinčchonu a Susan-ri, spáchaných během Vlastenecké osvobozenecké války.

Na shromáždění bylo přečteno prohlášení rozhořčení.

 


 

Pchjongjang, 8. června čučche 109 (2020) (KCNA) – 7. a 8. června se v Pchjongjangu a v různých provinciích konaly protesty mládeže, které odsoudily jihokorejské orgány a spodinu „přeběhlíků ze severu“.

Účastníci protestní demonstrace mládeže a studentů hlavního města v Letním divadle parku mládeže byli plni vůle nemilosrdně zničit smečku vzteklých psů, kteří se odvážili urážet důstojnost našeho nejvyššího vedení.

Po ulicích kráčela mládež a studenti provincií Jižní a Severní Pchjongan, která ostře odsoudila zrádnou smečku, včetně hrstky spodiny lidstva, za nepřátelské akce proti republice. Demonstrace provedla rovněž mládež provincií Jižní a Severní Hwanghe a Čagang, která vyjádřila prudké rozhořčení nad bezohlednými činy špinavé lidské spodiny, spáchané s tichým souhlasem jihokorejských orgánů.

Také na protestních demonstracích, které se konaly v provinciích Jižní Hamgjong, Severní Hamgjong a Kangwon, účastníci živě projevili ducha předvoje mládeže ke zničení jednou ranou doupěte zrádců, kteří se odvážili zamířit prsty na slunce.

Rozhořčená mládež a studenti provincií Rjanggang, Nampcho a měst Kesong a Rason provolávala hesla za zničení nepřátel, kteří se nás opovážili se nás dotknout.

 


 

Sinčchon, 9. června čučche 109 (2020) (KCNA) – Shromáždění funkcionářek a členek Svazu žen k odsouzení jihokorejských orgánů a spodiny “přeběhlíků ze severu” za nepřátelské akce proti republice se konalo 9. června na náměstí Sinčchonského muzea.

Zúčastnila se předsedkyně Ústředního výboru Socialistického svazu žen Koreje soudružka Čang Čchun Sil a funkcionářky a členky svazu.

Řečnice odsoudily špinavou spodinu za nikdy neodpustitelný zločin zločinů, zločin ve velkém měřítku. Tato spodina, nehodná člověka, se pod záštitou jihokorejských orgánů odvážila pomlouvat naše nejvyšší vedení a žvanit nesmysly o posvátné jaderné síle našeho národa.

Uvedly, že drzé chování jihokorejských orgánů, kteří skrytě i otevřeně podporovaly rozptyl letáků proti republice, přimělo lid znovu mít na paměti, že nepřátelé jsou nepřáteli, a odsoudily jihokorejské orgány, které chrání spodinu lidstva, za jejich zlověstný záměr konfrontace s krajany na severu.

Poznamenaly, že v duchu zničení zrádné smečky zrádců aktivně rozmístí úderné brigády Svazu žen v bojových odvětvích grandiózní výstavby socialismu a rozhodně zmaří brutální ideologickou a kulturní expanzi imperialistů.

Rovněž se zavázaly, že plně projeví revolučního ducha korejských žen ve všeobjímající posvátné válce za nemilosrdné vyhlazení nepřátel, pekelně toužících po zopakování tragédie 400 matek a 102 dětí, zmasakrovaných během Vlastenecké osvobozenecké války.

Na shromáždění bylo přečteno prohlášení rozhořčení.

 


 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp