Skip to content

Korejská strana práce vyzývá k zabránění povodňovým škodám

 

Pchjongjang, 4. července čučche 107 (2018) (Rodong sinmun) – Korejská strana práce dnes vyzývá celou stranu, celou zemi a všechen lid, aby povstali k úsilí o předejití škod v období dešťů.

Důkladná prevence škod v období dešťů je posvátným vlasteneckým dílem na ochranu státního a společenského majetku a životů a majetku lidu a vážným politickým bojem za obranu a oslavování absolutní prestiže strany a obrazu socialismu. Je také cenným bojem za úspěšné dosažení cílů pětileté strategie rozvoje národního hospodářství a zajištění dřívějšího konečného vítězství.

Samozřejmě, k zabránění přírodním katastrofám včetně povodní je zapotřebí nemálo lidských sil, materiálu a peněz. Vztah a postoj k práci pro důkladné předcházení povodňovým škodám jsou zkušebním kamenem poznání smyslu strany pro odpovědnost a vlastenectví.

Všechen lid by měl plně prokázat sílu jednomyslné jednoty čučche Koreje a ducha provádění stranické politiky v úsilí zabránit škodám v období dešťů v letošním roce, a tak přispět k významné oslavě 70. výročí založení  KLDR a dále urychlit pokrok korejské revoluce.

 

Čang Im Hjang,

Rodong sinmun (Noviny práce), http://www.rodong.rep.kp