Skip to content

Prvá univerzita v novej Kórei: 75 rokov KIM IR SENOVEJ univerzity

1. októbra 1946, rok po oslobodení Kórey, vybudoval kórejský ľud prvú univerzitu v krajine, kde mohli synovia a dcéry pracujúcich ľudí do sýtosti študovať.

V tom čase bolo vzdelávanie v Kórei vo veľmi zlom stave, pretože bola 40 rokov pod vojenskej okupáciou japonských imperialistov. V Pchjongjangu so 400 000 obyvateľmi neexistovala žiadna univerzita a v celej krajine bol len malý počet stredných a vysokých škôl.

V takejto situácii veľký vodca súdruh Kim Ir Sen navrhol postaviť univerzitu s odhodlaním vyškoliť talenty potrebné pre nové budovanie Kórey vlastným úsilím Kórejčanov a osobne viedol úsilie o založenie univerzity.

Dogmatici hovorili o „unáhlenosti“ a tvrdili, že keď sa pozrieme na svetovú históriu budovania univerzít, je bezprecedentné budovať takúto inštitúciu v krajine, ktorá nemá skúsenosti s riadením a prevádzkou univerzity, ani materiálne a technické základy potrebné na založenie univerzity ani vysokej školy.

Súdruh Kim Ir Sen však nástojil na svojej pôvodnej myšlienke, že odborná príprava národných talentov by sa mala uskutočňovať aj takým spôsobom, že sa založí univerzita, ktorá bude súčasne školiť národné kádre potrebné pre všetky oblasti politiky, hospodárstva a kultúry v súlade so skutočnou situáciou Kórey.

Zorganizoval prípravný výbor pre založenie univerzity a riešil zložité problémy jeden po druhom. Poslal vlastnoručne podpísané poverenia intelektuálom z celej krajiny, aby zabezpečili pedagogický zbor a zaistili zostavenie nových učebníc.

Týmto spôsobom sa príprava na založenie univerzity ukončila za niekoľko mesiacov a vznikla prvá univerzita v krajine.

Hoci univerzita v čase svojho založenia pozostávala zo siedmich katedier, v súčasnosti sa vyvinula na najvyšší inštitút vzdelávania a vedy zameraného na čučche, so skúseným pedagogickým personálom pôsobiacim na desiatkach katedier a so stovkami významných akademikov, profesorov a doktorandov.
 

 
Veľký vodca súdruh Kim Čong Il bol zapísaný na Kim Ir Senovu univerzitu v septembri 1960 s túžbou študovať vo svojej krajine, aby sa stal skutočným kórejským revolucionárom, bez ohľadu na rady ostatných študovať na slávnej univerzite v cudzine s dlhou históriou. Počas univerzitných čias viedol študentov k využívaniu získaného vzdelania pre krajinu a kórejskú revolúciu, aj keď sa naučia len jednu vec a publikoval mnohé práce s jeho originálnym nadhľadom a hlbokou inteligenciou.

Sochy veľkého vodcu súdruha Kim Ir Sena a veľkého vodcu súdruha Kim Čong Ila stoja pôsobivo pred univerzitou.
 

The Pyongyang Times – www.pyongyangtimes.com.kp 


 

Viac fotografií a informácií o Kim Ir Senovej univerzite, ako aj o ďalších vzdelávacích inštitúciách v KĽDR, nájdete tu: Školstvo v KĽDR

a tu: Kim Ir Senova univerzita