Skip to content

5. zasedání 14. Nejvyššího lidového shromáždění KLDR

Vážený soudruh KIM ČONG UN přednesl historický politický projev „O orientaci současného boje za nový rozvoj budování socialismu“

 

Pchjongjang 29. září čučche 110 (2021) – 28. září bylo v Paláci shromáždění Mansude zahájeno 5. zasedání 14. Nejvyššího lidového shromáždění Korejské lidově demokratické republiky.

Úvodní slovo přednesl předseda prezídia Nejvyššího lidového shromáždění soudruh Čche Rjong He.

Zasedání rozhodlo o programu 5. zasedání 14. NLS KLDR.

1. Přijetí Zákona KLDR o rozvoji měst a okresů

2. Přijetí Zákona KLDR o zajištění vzdělávání mládeže

3. Změny a dodatky Zákona KLDR o plánu národního hospodářství

4. Provádění, kontrola a dohled Zákona KLDR o recyklaci

5. Přejmenování Hlavní správy aerolinií KLDR „Air Koryo“ (Korjo hanggong) na Státní hlavní správu letectví KLDR

6. Organizační otázky

 

 

Pchjongjang 30. září čučche 110 (2021) – 29. září se v Paláci shromáždění Mansude konal 2. den 5. zasedání 14. NLS KLDR.

Shromáždění se zúčastnil generální tajemník Korejské strany práce a předseda pro státní záležitosti KLDR soudruh Kim Čong Un, aby objasnil politický kurs vlády republiky.

Vážený soudruh Kim Čong Un přednesl historický politický projev „O orientaci současného boje za nový rozvoj budování socialismu“.

 


 

Byli odvoláni a dodatečně zvoleni místopředseda a členové Komise pro státní záležitosti KLDR.

Se svolením předsedy pro státní záležitosti KLDR a na návrh prvního místopředsedy Komise pro státní záležitosti a předsedy prezídia Nejvyššího lidového shromáždění soudruha Čche Rjong He byl soudruh Pak Pong Džu odvolán z pozice místopředsedy Komise pro státní záležitosti.

Z Komise pro státní záležitosti byli odvoláni soudruzi Kim Če Rjong, Ri Man Gon, Kim Hjong Džun, Ri Pjong Čchol a poslanci Kim Su Gil, Kim Čong Gwan, Kim Čong Ho a Čche Son Hi.

Poslanec Kim Tok Hun byl dodatečně zvolen místopředsedou Komise pro státní záležitosti.

Soudruzi Čo Jong Won, Pak Čong Čchon a poslanci O Su Jong, Ri Jong Gil, Čang Čong Nam, Kim Song Nam a Kim Jo Džong byli dodatečně zvoleni členy Komise pro státní záležitosti.

Byli odvoláni a dodatečně zvoleni místopředseda a členové prezídia (stálého výboru) NLS KLDR.

Se svolením Ústředního výboru KSP byl poslanec Tche Hjong Čchol odvolán z pozice místopředsedy prezídia NLS a poslanec Pak Mjong Čchol z prezídia NLS. Poslanec Kang Jun Sok byl dodatečně zvolen místopředsedou prezídia NLS a poslanci Mun Čchol, Pak In Čchol, Han Čong Hjok, Kim Čong Sun a Meng Kjong Il byli dodatečně zvoleni členy prezídia NLS.

Soudruh Čcha Mjong Nam byl dodatečně zvolen předsedou Ústředního soudu KLDR.

 

Soudruh Kim Tok Hun

 

Soudruh Čo Jong Won

 

Soudruh Pak Čong Čchon

 

Soudruh O Su Jong

Soudruh Ri Jong Gil

 

Soudruh Čang Čong Nam

 

Soudruh Kim Song Nam

 

Soudružka Kim Jo Džong

 

Soudruh Kang Jun Sok

 

Soudruh Čcha Mjong Nam

 

Byli odvoláni a dodatečně zvoleni členové komisí NLS.

Závěrečný projev přednesl předseda prezídia NLS soudruh Čche Rjong He.

5. zasedání 14. NLS KLDR se konalo v atmosféře mimořádného revolučního vědomí a horoucího nadšení účastníků, odhodlaných plnit své těžké povinnosti a zodpovědnost jako zástupci lidu a členové velitelského štábu revoluce v posvátném boji za všestranný rozvoj socialismu našeho stylu.

 

Poslanci NLS navštívili sochy velkých vůdců soudruhů KIM IR SENA a KIM ČONG ILA

 

 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp