Skip to content

Prohlášení na podporu stanoviska KLDR k provokacím amerických imperialistů a jejich jihokorejských vazalů

Praha, 15. listopadu čučche 108 (2019) – Společnost česko-korejského přátelství Pektusan a Česká skupina pro studium a uskutečnění myšlenky čučche vyjadřují podporu prohlášení mluvčího Komise pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky z 13. listopadu t. r., zásadně odsuzujícímu nová provokační vojenská cvičení amerických imperialistů v okupované jižní Koreji.

Hrdinná Korejská lidově demokratická republika znovu prokazuje, že je silným nezávislým socialistickým státem a nenechá se zastrašit žádnými výhrůžkami a tlakem. Američtí imperialisté nedodržují závazky vyjednané na setkání nejvyšších představitelů USA a KLDR, opakovaně se dopouštějí nepřátelských akcí a trvají na nespravedlivé a nezákonné hospodářské blokádě a jednostranném odzbrojení lidové Koreje. Je zjevné, že chtějí učinit z osvobozené severní poloviny Koreje svou kolonii a z jejího lidu své otroky.

 

Celé dějiny korejské revoluce i světového socialistického hnutí jasně dokazují, že imperialistické agresi lze zabránit jedině mocnou vojenskou silou a jednomyslnou jednotou lidu, pevně semknutého kolem revoluční strany, bez páté kolony ve vlastních řadách.

Právě v těchto dnech smutného 30. výročí pádu socialistických států východní Evropy si musí být všichni pokrokoví lidé vědomi, kam vedou ústupky před třídními nepřáteli. Díky skvělému vedení Korejské strany práce nebude lidová Korea nikdy následovat smutného příkladu kapitulantů a zrádců věci socialismu!

 

Ruce pryč od Koreje!

Pryč s provokačními vojenskými cvičeními!

Pryč s vojsky USA z jižní Koreje a všech ostatních okupovaných území!

Za nezávislé mírové znovusjednocení, za trvalý spravedlivý mír!

Společnost česko-korejského přátelství Pektusan

Česká skupina pro studium a uskutečnění myšlenky čučche

V Praze dne 15. listopadu 2019