Skip to content

“Přeběhlíci ze severu” – spodina se dopustila nepřátelské akce proti republice s tichým souhlasem jihokorejských orgánů

Pchjongjang, 4. června čučche 109 (2020) (KCNA) – První zástupkyně vedoucího oddělení Ústředního výboru Korejské strany práce soudružka Kim Jo Džong vydala prohlášení varující před závažností situace s ohledem na to, že 31. května se spodina, „přeběhlíci ze severu“, dopustila pobouření nesmyslným jednáním rozptýlení letáků proti republice ve frontových oblastech.

Následuje plné znění jejího tiskového prohlášení „Nekopejte si sami jámu“, zveřejněného 4. června.

 

Slyšela jsem zprávu, že 31. května se takzvaní „přeběhlíci ze severu“ dopustili pobouření ve frontových oblastech a rozptýlili několik set tisíc letáků proti republice naším směrem.

Skutečnost je taková, že tato lidská spodina, nedůstojná lidí, neomaleně našla záminku v „jaderné otázce“, přičemž se odvážila urazit i naše nejvyšší vedení.

Je nepravděpodobné, že by svět nevěděl, jakými blázny jsou tito pošetilí „přeběhlíci ze severu“.

Je to vrchol ironie.  Ti hlupáci, kteří jsou téměř negramotní, začali mluvit o „jaderné otázce“, i když o ní nemají ponětí. Musím říci, že je to podobné tomu, jako by pes hlídající školu psal poezii o přírodě.

Lidská spodina, která zradila svou rodnou zemi a je horší než toulavá zvířata, udělala takovou hloupost a chtěla napodobit člověka. Nemůžeme je nazvat jinak než kříženými psy, kteří štěkají, když by neměli. Nyní, když křížení psi způsobují újmu ostatním, je na čase volat jejich majitele k zodpovědnosti.

Chci se zeptat jihokorejských orgánů, zda jsou připraveny odpovědět na hloupé chování těchto křížených psů, spodiny, která nás otevřeně urazila v nejnevhodnější době, když se nerozpakovala hledat chyby v „jaderné otázce“.

Více než viníky nenávidím ty, kteří předstírají nevědomost nebo je podněcují.

Jihokorejské orgány v žádném případě nemohou předstírat, že neznají články Pchanmundžomské deklarace a dohody ve vojenské oblasti, v nichž se obě strany dohodly na zákazu všech nepřátelských činů v oblasti vojenské demarkační linie, včetně vypouštění letáků.

Měli by mít určitou soudnost bez ohledu na to, jak hluboce jsou zakořeněny nepřátelské vztahy mezi severem a jihem a jak velké nepřátelství se na jihu vyskytuje proti krajanům ze severu.

Je těžké pochopit, že právě v nynější době je na jihu tolerováno takové nechutné a špinavé nepřátelské jednání.

Zanedlouho si připomeneme 20. výročí historické společné deklarace z 15. června. Pokud budou takové zločiny, páchané před našima očima, tolerovány pod záminkou „osobní svobody“ a „svobody projevu“, budou jihokorejské orgány brzy muset čelit nejhorší budoucnosti.

Pokud si vládci jižní Koreje skutečně váží dohod mezi severem a jihem a mají vůli je důsledně provádět, měli by důsledně zbavit svůj domov odpadu, dříve než začnou bezmyšlenkovitě žvanit o naší „odpovědi“. To je přirozené.

Před tím, než se začnou trapně vymlouvat, měli by alespoň vypracovat zákon zakazující frašku lidské spodiny a přijmout důkladná preventivní opatření, aby nedocházelo k ošklivým incidentům.

Jasně říkám, že pokud jihokorejské orgány dopustí pokračování této situace a budou hledat další výmluvy, budou nuceny zaplatit vysokou cenu.

Pokud jihokorejské orgány tentokrát nepřijmou vhodná opatření, pokud jde o škodlivé jednání vůči krajanům, měly se vážně připravit na možnost úplného zrušení již opuštěného průmyslového areálu Kesong nebo uzavření společné styčné kanceláře severu a jihu, jejíž existence pouze zvyšuje potíže, zastavení turistiky v oblasti hor Kumgang (Diamantových hor) nebo zrušení dohody mezi severem a jihem ve vojenské sféře, která nemá žádnou cenu.

Dobrá vůle a usmíření nikdy nebudou slučitelné s nepřátelstvím a konfrontací.

Možná viděli na vlastní oči ve světě vícekrát, že se očekávání proměnilo v beznaděj a naděje v zoufalství, a pokud nechtějí čelit nejhorší situaci, měli by se řádně zabývat svými záležitostmi.

 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp