Skip to content

Hje Čcho a jeho cesty

Pchjongjang, 26. novembra čučche 107 (2018) (KCNA) – Hje Čcho bol kórejský cestovateľ, ktorý precestoval niekoľko krajín začiatkom 8. storočia.

Prešiel cez čínsky Čang’an a Srí Lanku do Indie a ďalej do Perzie a Východorímskej ríše. Taktiež prešiel niektoré krajiny v Strednej Ázii a zomrel v čínskom meste Čang’an na ceste domov.

Počas svojej desaťročnej cesty precestoval viac ako 40 000 kilometrov a napísal “Záznam o cestovaní do Indie,” ktorý bol rozdelený do troch zväzkov.

Vo svojom zázname o cestách podrobne opísal spoločensko-politický systém rôznych krajín, prírodné a topografické podmienky, hospodársky život, zvyky, náboženstvo, názvy krajín a miest, politickú štruktúru, prírodné zdroje, špeciality, výrobné metódy a celkový spôsob života.

Záznam o cestách bol objavený v jaskyni v oblasti Tun-chuang v Číne v roku 1910. Kniha, ktorá bola objavená, spája všetky tri zväzky do jedného. Bola preložená a publikovaná v niektorých krajinách Európy, ako napríklad Francúzsko a Nemecko.

“Záznam o cestovaní do Indie” slúži nielen ako prameň dokazujúci vývojovú úroveň tradičnej cestopisnej literatúry Kórey, ale aj ako svetové kultúrne dedičstvo, ktoré má význam pri štúdiu politiky, hospodárstva, kultúry a zvykov juhozápadných a stredoázijských krajín.

Kórejská ústredná tlačová agentúra (KCNA) – www.kcna.kp