Skip to content

Armádně-lidové shromáždění v Pchjongjangu

Pchjongjang, 13. října čučche 109 (2020) (KCNA) – 12. října se na Kim Ir Senově náměstí konalo společné shromáždění armády a lidu Pchjongjangu, aby na výzvu velké strany energicky napřeli všechny síly do osmdesátidenní pracovní kampaně a hrdým vítězstvím uvítali 8. sjezd Korejské strany práce.

Na tribunu vystoupil člen prezídia politbyra Ústředního výboru KSP, předseda vlády Korejské lidově demokratické republiky soudruh Kim Tok Hun a člen prezídia politbyra ÚV KSP, místopředseda Komise pro státní záležitosti KLDR, místopředseda Ústředního výboru strany soudruh Pak Pong Džu.

 

Místa na tribuně zaujaly také kádry strany a vlády, soudruzi Kim Če Rjong, Ri Il Hwan, Čche Hwi, Pak Tche Dok, Kim Il Čchol, Im Čchol Ung, Kim Jong Hwan, Ri Jong Gil a Ko In Ho a další vedoucí funkcionáři strany, vlády, výborů, ministerstev, ústředních útvarů a pracovní novátoři města Pchjongjangu a velící důstojníci orgánů ozbrojených sil včetně soudruha Kim Čong Gwana.

Shromáždění se zúčastnili obyvatelé Pchjongjangu, včetně pracovníků komisí a výborů, ministerstev, ústředních institucí a funkcionářů a pracujících institucí, továren, podniků a zemědělských družstev města a obvodů a důstojníci a mužstvo Korejské lidové armády a Sil veřejné bezpečnosti.


Soudruh Pak Pong Džu

 

Soudruh Pak Pong Džu přednesl zprávu. Zdůraznil důležitost, účel a historický význam 80denní pracovní kampaně při neustálém zlepšování mimořádně zvýšeného revolučního bojového ducha u příležitosti 75. výročí založení strany pro skvělé dokončení kampaně na konci tohoto významného roku a zvýšení významu zasedání 8. sjezdu KSP.

Na shromáždění zazněly projevy odhodlání.

Na společném shromáždění armády a lidu Pchjongjangu byla přijata přísaha nejvyššímu vůdci naší strany, státu a ozbrojených sil soudruhu Kim Čong Unovi.

Poté proběhla masová manifestace.

 

 

 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp