Skip to content

Váleční veteráni strávili příjemné dny v lázních Jangdok

Pchjongjang 31. července čučche 110 (2021) (KCNA) – Účastníci 7. celostátního shromáždění válečných veteránů strávili před shromážděním a po jeho skončení zábavné dny odpočinku v lázeňské zóně kulturního oddechu Jangdok díky mimořádné péči naší strany, která věnuje veškerou přízeň válečným veteránům, starším revolučním předchůdcům, a přeje jim pevné zdraví a dlouhověkost.

Díky horoucí lásce matky strany váleční veteráni i letos stejně jako před rokem navštívili kouzelné lázeňské středisko s horkými prameny a dostalo se jim srdečného přivítání a mimořádné péče jako čestným hostům.
 

 
Všichni veteráni celou duší pociťovali, jak s jejich přibývajícími dny vzrůstá péče strany, a stěží potlačovali své dojetí, díky kterému se cítili znovu mladí. Uvedli, že soudruh Kim Čong Un projevil velkou důvěru a lásku, když spolu s válečnými veterány oslavil Den vítězství a pronesl zanícený blahopřejný projev, v němž popřál pevné zdraví soudruhům válečným veteránům, kteří dodávají obrovskou sílu naší straně a lidu a jsou velkým povzbuzením pro naši revoluci. Navíc se s nimi nechal na paměť vyfotografovat a zajistil jim příjemný odpočinek. Dojatě říkali, že nikde na světě není takový velikán jako náš maršál.

Váleční veteráni, kteří strávili příjemné dny v lázeňské zóně kulturního oddechu Jangdok, znovu a znovu projevovali vděčnost váženému maršálovi, který jim projevil svou srdečnou náklonnost a láskyplnou péči, aby zůstali i ve stáří plni síly a užívali si štěstí a pohodlí ve vzkvétající éře Strany práce.

Účastníci 7. celostátního shromáždění válečných veteránů byli plni nadšení, že nikdy nezapomenou na velkou péči váženého soudruha Kim Čong Una a čestně splní svou povinnost druhé generace revoluce, aby budoucí generace vytrvale pokračovaly v hrdinném duchu 50. let a tradici vítězství.
 

 

Účastníci 7. celostátního shromáždění válečných veteránů opouštějí Pchjongjang

 

 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp